نمایش پست تنها
قدیمی 02-03-2011, 03:48 PM   #1
kodiak
(کاربر طلایی)
 
kodiak آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2011
نوشته ها: 501   (نمایش پست ها)
تشکر: 0
15 بار در 14 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
79 معرفی شکارچیان منطقه ورامینمعرفی شکارچیان منطقه ورامین


Biography of varamin hunters
۱- زنده یاد محمود بیدگلی:

سومین فرزند شکارچی خانواده بیدگلی- دارای تفنگ دولول بغل نخچیر ایران- چپ دست باظاهری بشاش و خنده رو- حدوداْ۳۷ ساله- بسیار مسلط با تیر اندازی با تفنگ بادی - خونسرد - خوش معاشرت - سفید رو با قدی بلند - منضبط به قوانین و بخشنامه های صادره از محیط زیست- مدت زمان کوتاهی است که صاحب تفنگ ساچمه زنی شده است.


۲- محمد بیدگلی:

چهارمین فرزند شکارچی خانواده بیدگلی - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل نخچیر ایران - راست دست - حدوداْ۳۳ ساله- سفید روباقدی بلند - بسیار مسلط به تیراندازی به انواع تفنگهای ساچمه زنی دولول سوار و بغل- خونسرد با انعطاف پذیری بالا- مبدع و ایجاد کننده وبلاگ شکارچی - منضبط به قوانین و بخشنامه های صادره از محیط زیست - با معلومات بسیار خوب در شناخت پرندگان منطقه ورامین-آشنا به مناطق و زیستگاههای ویژه شکار منطقه ورامین - دارای تفکر خلاق در خصوص مسائل پیرامونی شکار.


۳- مجید بیدگلی:

دومین فرزند شکارچی خانواده بیدگلی - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل بلژیک - راست دست - حدوداْ۳۹ ساله - دارای قدیمی ترین تفنگ ساچمه زنی در خانواده بیدگلی - سبزه رو و دارای قد و قامت بلند - منضبط به قوانین شکار- دارای رفقای ثابت در شکاراز جمله آقایان شعبان تاجیک و حسین سعیدپور- دارای دو فرزند شکارچی در خانواده - مسلط در تیر اندازی در فواصل دورودر حالات مختلف.


۴-محسن بیدگلی:

اولین فرزند شکارچی خانواده بیدگلی - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل کوروپ آلمان - راست دست - حدوداْ ۴۱ ساله- دومین فرد صاحب تفنگ ساچمه زنی در خانواده بیدگلی - سفید رو با قد و قامت متوسط دارای دو فرزند شکارچی در خانواده - منضبط به قوانین شکار- خوش فکروبا اخلاق منحصر به فرد خود- سریع در تیر اندازی - دارای عکس العمل سریع در آمادگی برای شکار- بسیار ساده و خالص و لوتی در شکار


۵- مهدی بیدگلی:

پنجمین فرزند شکارچی خانواده بیدگلی - دارای تفنگ سه لول چخماق بلژیک - دولول ساچمه و یک لول گلوله - حدوداْ ۳۰ ساله- سبزه رو با قد و قامتی متوسط - خوش فکر و بسیار مبده در خصوص مسائل شکار- منضبط به قوانین شکار- آشنا به مناطق و شکارگاههای دشت ورامین مسلط در تیر اندازی به پرندگان آبزی - نترس و با انعطاف.


۶- مسعود ایزدی یزدی:

اولین فرزند شکارچی خانواده عباس ایزدی یزدی - دارای تفنگ ساچمه زنی تک لول برتا ایتالیا-حدوداْ ۲۷ ساله - سفید رو با قد و قامتی بلند - منضبط به قوانین شکار- آشنا به زیستگاهها و مناطق شکار دشت ورامین- تاکسیدرمیست و بسیار هنرمند در این فن و علم - بشاش و خنده رو-مقتصد در تیر اندازی - ساده با قلبی رئوف - آگاه و مسلط در شناخت ظاهری پرندگان.


۷- مهدی ایزدی یزدی:


اولین فرزند شکارچی خانواده محمد ایزدی یزدی - دارای تفنگ ساچمه زنی دو لول بغل نخچیر ایران - حدوداْ ۳۱ ساله - سفید رو با قد و قامت بلند - منضبط به قوانین شکار- بشاش و خنده رو- مدت زمان کوتاهی است که صاحب تفنگ ساچمه زنی شده است - با کلاس و با وقار در شکار.


۸- حاج حسن بیدگلی:


یکی از شکارچیان بسیار قدیمی شهرستان ورامین - پدرپنچ فرزند شکارچی به نام های محسن- مجید- محمود- محمد ومهدی بیدگلی - بسیار مسلط و آشنا به مناطق جغرافیایی و زیستگاههای شکار دشت ورامین - بشاش و خنده رو- عاشق شکار- خوش صحبت و خوش مرام در شکار- بیشتربا فرزند چهارم محمد به شکار می رود- در گذشته به اتفاق حاج عباس ایزدی یزدی به شکار می رفته- دارای خاطرات بسیار زیاد با اکثریت شکارچیان ورامین - منضبط به قوانین و بخشنامه های شکار- سفیدرو با قدوقامتی متوسط و یک مقدار چاق - بسیار خوش روحیه با انعطاف پذیری بالا.


۹- حاج عباس ایزدی یزدی:

یکی از شکارچیان قدیمی ورامین - پدر دوفرزند شکارچی به نامهای مسعود و جواد ایزدی یزدی مسلط و آشنا به مناطق جغرافیایی دشت ورامین - در گذشته با تفنگ تک لول ساچمه زنی برتا ایتالیا به اتفاق حاج حسن بیدگلی به شکار می رفته - دارای خاطرات بسیار زیاد با اکثریت شکارچیان ورامین - منضبط به قوانین و بخشنامه های شکار- سفیدرو با قدوقامتی بلند- از ویژگیهای منحصر بفرد او خونسردی بودن و خنده های انفجاری اوست- ویژگیهای اخلاقی او را تا حدی جواد به ارث برده است.


۱۰- محمد ملکی:

تنها فرد شکارچی خانواده ملکی - دارای تفنگ ساچمه زنی کوسه آمریکا - حدوداً ۳۳ساله- بشاش و خنده رو با ظاهری آراسته- خونسرد با قد قامتی بلند - آشنا به مناطق و زیستگاههای شکار دشت ورامین - مسلط در تیر اندازی با اسلحه های ساچمه زنی و بادی - عضو تیم تیر اندازی ارتشهای جهان(سیزم)- منضبط به قوانین و بخشنامه های شکار.


۱۱- شعبان تاجیک:

شکارچی خونسرد و میانسال - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل نخچیر ایران- سفید رو با قدوقامتی متوسط - قبلاً دارای تفنگ دولول ساچمه زنی سنت تین فرانسه بوده-منضبط به قوانین شکار-دارای یک فرزند شکارچی به نام محمد-آشنا به مناطق شکار ورامین-بیشتر با آقایان مجید بیدگلی و حسین سعید پور به شکار میرود- مهارت در شکار پرندگان آبزی - یکی از شکارچیانی است که بسیار اقتصادی تیراندازی می کند.


۱۲- حسین وکیلی:


تنها فرزند شکارچی خانواده وکیلی - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل نخچیر ایران - سفید رو با قد و قامت بلند - منضبط به قوانین شکار- بشاش و خنده رو- آشنا به مناطق و زیستگاههای پرنده کوکر(باقرقره)- قبلاً با تفنگ دولول ساچمه زنی اسپانیا به تیر اندازی مشغول بوده - علاقه مند به طبیعت و محیط زیست - ازجمله شکارچیانی است که کمتر مکان شکار خود را لو می دهد.


۱۳- احمد رضا جمالی:


سومین فرزند شکارچی خانواده جمالی - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل اسپانیا - سبزه رو با قد و قامت متوسط - منضبط به قوانین شکار- آشنا به مناطق و زیستگاههای جنوبی دشت ورامین - ساده و خالص و بسیار خونسرد در شکار- مسلط درتیراندازی در فواصل مختلف- کم صحبت و بسیار با انعطاف در شکار


۱۴- مرتضی کاشانی:

دومین فرزند شکارچی خانواده کاشانی - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول سوار ترکیه - سفید رو با قد و قامت متوسط - منضبط به قوانین شکار- علاقه مند به طبیعت و محیط زیست - بیشتر به سراغ او را در مناطق جنوبی دشت ورامین باید گرفت - علاقه مند به شکار پرندگان آبزی - بی رویه تیر اندازی می کند.


۱۵- حسین سعید پور

تنها شکارچی خانواده سعید پور - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل آلمان - سبزه رو با قد و قامت متوسط - منضبط به قوانین شکار- مسلط در امور فنی و تراشکاری - خوش فکرو خونسرد و بامرام- علاقه مند به تیر اندازی در فواصل دور- داری یک فرزند شکارچی به نام امیر حسین - آشنا به مناطق و زیستگاههای دشت ورامین - بیشتر با آقایان مجید بیدگلی و شعبان تاجیک به شکار می رود.

kodiak آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول