طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛

طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛ (/)
-   شخصیت ها و چهر های ماندگار (http://nature.harferooz.com/forum87.html)
-   -   محمد درویش (http://nature.harferooz.com/thread2237.html)

kodiak 08-06-2011 09:24 AM

محمد درویش
 

محمد درویش

محمد درویش از کویرشناسان و کویرنوردان کم نظیر این مرز و بوم است.بیوگرافی محمد دروییش را به قلم خود او می خوانیم :

ساعت ۹ صبح روز چهارم بهمن ماه ۱۳۴۴ در تهران به دنيا آمدم. نخستين فرزند يك خانواده دو فرزندي هستم! بنابراين برخلاف خودم كه سه عمو و سه عمه داشتم، اروند فقط يك عمه دارد! به خوبي يادم هست كه هنوز مدرسه نمي‌رفتم، امّا عاشق هفته‌نامه‌هاي كيهان بچه‌ها و دنياي ورزش بودم و با ديدن عكسهاي آنها براي خودم رؤياهايي شيرين مي‌ساختم - كه البته گفتني نيست! - امّا آن رؤياها هنوز مرا رها نكرده است …


از بهمن ماه سال ۱۳۶۸ نيز وارد مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور شدم و هم‌اكنون به عنوان عضو هيأت علمي و مسئول گروه اقتصادي اجتماعي در بخش تحقيقات بيابان مشغول انجام وظيفه هستم. آرمانم از انتشار اين تارنما، دست‌يابي به نوعي هم‌انديشي و هم‌افزايي مثبت با هموطنان عزيزم در حوزه‌ي محيط زيست است؛ رخدادي كه اميدوارم منجر به پالايش و ويرايش بيشتري در ديدگاه‌هايم شود.

پاره‌اي از آثار نگارشي، طرحهاي پژوهشي و …:

الف) طرح‌هاي تحقيقاتي:

هدايت و همكاري در انجام ۱۳ طرح تحقيقاتی، به شرح زير:

۱. بررسي ويژگي‌هاي هندسي زيرحوضه‌هاي آبخيز گرگان‌رود (مجري مسئول)،
۲. امكان‌سنجي تهيه‌ي نقشه‌ي بيابان‌زايي به روش فائو و يونپ در ايران - طرح تحقيقاتی برتر سال ۱۳۷۸ (مجري مسئول)،
۳. طرح ملي ارزيابي و تهيه نقشه بيابان زايي به روش اصلاح‌شده‌ي فائو و يونپ در حوضه آبخيز درياچه‌ي نمك (هماهنگ كننده و مجري ملي طرح)،
۴. بررسي ويژگي‌هاي اقليمي زيرحوضه‌هاي اترك، نكا، تجن و گرگان‌رود (همكار)،
۵. آبياري زيرزميني با لوله‌هاي سفالي تراوا (همكار)،
۶. طرح ملّي تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده‌هاي بياباني ايران (همكار)،
۷. بررسي شناسه‌ها و عوامل بارزِ بيابان‌زا در حوزه‌ي آبخيز مًند (همكار)،
۸. ارزيابي بيابان‌زايي در منطقه‌ي بورالان (مشاور)،
۹. پايش روند تغييرات شوري و قليائيت خاك و تغييرات كمي و كيفي منابع آب در اراضی نورالدين‌آباد گرمسار (همكار)،
۱۰. بررسی علل افزايش و تشديد سيل در ايران با تأکيد بر نقش پوشش گياهی (همكار)،
۱۱. طرح ملّي تعيين اشكال ناهمواري‌ها، خصوصيات فيزيكي، شيميايي و مينرالوژيكي شن‌زارهاي كشور ،
۱۲. تهيه نقشه حساسيت اراضي به بيابان‌زايي در دشت سيستان،
۱۳. بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي مؤثر بر فرآيند بيابان‌زايي در استان تهران.

ب) سياهه‌ي آثار نگارشي:

تأليف ۵۵ عنوان کتاب، مقاله و گزارش به شرح زير:

۱- مردم و آبخيزداري، ماهنامه‌ي تخصصي جام، ش ۱۶، ۱۳۷۲؛
۲ و ۳- وحدت شمال و جنوب؛ از واقعيت تا حقيقت، ماهنامه‌ي كشاورزي سنبله، ش ۶۳ و ۶۴، ۱۳۷۳؛
۴- تحقيقات و سياستهاي اجرايي، فصلنامه‌ي اقتصاد كشاورزي و توسعه، ش ۶، ۱۳۷۳؛
۵- توسعه‌ي پايدار و خردمندي در زيست‌سپهر، همشهري، ش ۳۷۰، ۱۳۷۳؛
۶ و ۷- تحليلي بر وضعيت آبخوان‌هاي كشور، ماهنامه‌ي سنبله، ش ۶۶ و ۶۷، ۱۳۷۳؛
۸ تا ۱۱- آموزه‌ي توسعه‌ي انساني در حوضه‌هاي آبخيز، ماهنامه‌ي سنبله، ش ۶۹-۷۰-۷۱ و ۷۲، ۷۴-۱۳۷۳؛
۱۲- بيابان، حقيقتي ناگزير يا خطايي تصادفي، فصلنامه‌ي پژوهش و سازندگي، ش ۲۸، ۱۳۷۴؛
۱۳- بهره‌وري مطلوب از استعداد آبي كشور، نشريه‌ي شماره‌ي ۱۷۵- ۱۳۷۶ مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع؛
۱۴- آموزه‌ي پژوهشهاي بيابان و بيابان‌زايي، فصلنامه‌ي جنگل و مرتع، ش ۴۲، ۱۳۷۸؛
۱۵- اولويت‌هاي پژوهشي سيستان و بلوچستان، نشريه‌ي شماره‌ي ۱۸۵- ۱۳۷۸ مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع؛
۱۶- پژوهش و بيابان‌زايي، ماهنامه‌ي سنبله، ش ۱۱۵، ۱۳۷۸؛
۱۷- جايگاه مديريت بيابان و مديريت محيط‌زيست، فصلنامه‌ي جنگل و مرتع، ش ۴۶، ۱۳۷۹؛
۱۸- مهار بيابان‌زايي؛ آنچه كه هست، آنچه كه بايد باشد، بيان، ش ۱۵۱، ۱۳۷۹؛
۱۹- بررسی شتاب مصرف در ناپايداری زيست، ايران، ش ۱۶۵۸، ۱۳۷۹؛
۲۰- وزن درخورِ محيط‌زيست در مناسبات اجتماعي، همشهري، ش ۲۲۰۲، ۱۳۷۹؛
۲۱- توسعه‌ي انسانی و بيابان¬زايی، ايران، ش ۱۶۸۵، ۱۳۷۹؛
۲۲- تحليلی بر نرخِ سرانه‌ي مصرف کاغذ در کشور، ايران، ش ۱۷۱۲، ۱۳۷۹؛
۲۳- بررسي اولويتهاي پژوهشي استان بوشهر، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، ۱۳۷۴؛
۲۴- شناسه¬ای بر توسعه‌ي انسانی کشور، ايران، ش ۱۷۴۲، ۱۳۷۹؛
۲۵- تفاوت نگاه به پژوهش در شمال و جنوب، جام جم، ش ۶۲۳، ۱۳۸۱؛
۲۶- روند تکامل نگاه انسان به محيط زيست، فصلنامه‌ي جنگل و مرتع، ش ۵۶، ۱۳۸۱؛
۲۷- نقش تاريخي تمدن در بروز بيابان‌زايي عمران ملل متحد، همايش منطقه‌اي زيست‌بومهاي بياباني يزد، ۱۳۷۹؛
۲۸- نگرشي تحليلي بر مفاهيم بيابان، ژورنال تحقيقات مرتع و بيابان ايران، شماره‌ي ۲، ۱۳۷۹؛
۲۹- ارزيابي مطالعات كشور در تهيه‌ي نقشه‌ي بيابان‌زايي، ژورنال تحقيقات مرتع و بيابان ايران، شماره‌ي ۳، ۱۳۸۰؛
۳۰- بررسي اجراي يك كار مشترك ترويجي، پژوهشي در ايستگاه نورالدين‌آباد گرمسار، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، ۱۳۷۶؛
۳۱- بررسي دلايل رخداد سيل در شرق استان گلستان – زيرحوضه‌ي تنگراه، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، ۱۳۸۱؛
۳۲- منابع آب در ايران؛ موانع و محدوديتها، ماهنامه‌ي دامدار و باغدار، ش ۱۱۴، ۱۳۸۰؛
۳۳- نقدی بر لايحه‌ي ادغام بخش پژوهش، اطلاعات، ش ۲۲۴۴۶، ۱۳۸۱؛
۳۴- بررسي تاريخي سير تكوين نگاه انسان به محيط‌زيست، فصلنامه‌ي جنگل و مرتع، ش ۵۶، ۱۳۸۱؛
۳۵- نقد بيانيه‌ي اکو در اسلام¬آباد، جهاد، ش بهمن و اسفند،۱۳۸۱؛
۳۶- بازخوردهاي پژوهشي بيابان در حوزه‌ي تنوع زيستي، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، ۱۳۸۲؛
۳۷- بنيادي‌ترين گرايه‌هاي پژوهش در حوزه‌ي بيابان و بيابان‌زايي در طول برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي چهارم توسعه، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، ۱۳۸۲؛
۳۸- بررسي پيامدهاي زيست‌محيطي آلودگي آب شهرستان سنندج به ماده‌ي MTBE، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، ۱۳۸۲؛
۳۹- شناسنامه‌ي تحقيقات بيابان، ۸۲-۱۳۴۷، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، ۱۳۸۲؛
۴۰- دستاوردها و تجربيات ايران در مهار بيابان‌زايي و خشكسالي. فصلنامه‌ي جنگل و مرتع، ش ۵۸، بهار ۱۳۸۲؛
۴۱- رويكردي بر مؤلفه‌هاي ناپيداي بيابان‌زايي در ايران. ماهنامه‌ي جهاد، ش ۲۵۷، خرداد و تير ۱۳۸۲؛
۴۲- محورهاي راهبردي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع در برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي چهارم، معرفي اولويتهاي پژوهشي به تفكيك بخشهاي يازده‌گانه. تهران. مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، ۱۵۶ صفحه؛
۴۳- ملاحظات راهبردي پژوهش‌هاي بيابان و بيابان‌زايي در ايران. تهران. ماهنامه سنبله، بهمن ۱۳۸۳.
۴۴- درآمدی بر بيابان‌زايي، فقر و پايداری. ماهنامه‌ي علمی دهاتی، ش ۱، ص ص ۳۵-۳۳
۴۵- مقدمه‌اي بر روش تدوين معيارها و شاخصهای بيابان‌زايي در ايران. فصلنامه‌ي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، ش ۳-۱۰، ص ص ۳۲۰- ۳۰۱ (پاييز ۱۳۸۲)،
۴۵- جايگاه توليد و توزيع علم در كشور؛ از پژوهش‌بانی تا پژوهش‌مداری. ماهنامه‌ي علمی دهاتی، ش ۵، ص ص ۲۶-۱۹
۴۶- نگاه به ايران از منظر آسيا؛ رويکردی بر آموزه¬های نيم¬قرن اخير کشور در مواجهه با بيابان¬زايي و خشکسالی. فصلنامه‌ي خشکی و خشکسالی کشاورزی، ش ۱۰
۴۷- رويکردها و راهبردهای بخش تحقيقات بيابان در برنامه‌ي پنج¬ساله‌ي چهارم. فصلنامه‌ي جنگل و مرتع، ش ۶۲، ص¬ص ۲۷-۲۱
۴۸- بررسي علل بيابان زايي در حوضه آبخـز مند. فصلنامه‌ي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، ش ۲-۱۱، ص ص ۴۱۵- ۴۳۵ (تابستان ۱۳۸۳).
۴۹- مروري بر تاريخچه و اثرات مصرف خاكپوش‌هاي نفتي در ايران و جهان. فصلنامه‌ي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، ش ۱-۱۲، ص ص ۷۸- ۵۶ (بهار ۱۳۸۴)،
۵۰- ارايه و انتشار ۱۳ مقاله در مورد سياست پژوهش در بخش منابع طبيعي كشور در شماره¬هاي ۱۱ تا ۲۲ از ماهنامه‌ي دهاتي.
۵۱- جستاري بر نظام ارزشگذاري و پايش زيست محيطي ايران. فصلنامه جنگل و مرتع (بهار ۱۳۸۴).
۵۲- حركت به سوي زيست پايدار. دنياي اقتصاد، شماره ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۵.
۵۳- مرگ حيات در پارك ملي كوير. شماره ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۵.
۵۴- اعلام سال جهاني بيابان و بيابان‌زايي؛ مهم‌ترين نشانه‌ي تغيير در ملاحظات راهبردي جهان. فصلنامه جنگل و مرتع، ش ۷۰ (بهار ۱۳۸۵).
۵۵- سال جهاني بيابان و بيابان‌زايي و رسالت ما. ماهنامه دهاتي، ش ۳۴، تيرماه ۱۳۸۵.

ج) سخنراني‌ها:

۱- چرا نيستيم، آنچه كه بايد باشيم؟ سخنرانی، ۲۵/۲/۷۱، دانشکده‌ي منابع طبيعي کرج؛
۲- ارزيابي روش فائو و يونپ در ايران، سخنرانی، ۲۵/۸/۱۳۷۸- تالار اجتماعات مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع؛
۳- پس رفت در شاخص‌های توسعه‌ي انسانی، سخنرانی،۱۰/۱۲/۷۹- دانشگاه زاهدان؛
۴- معرفي امكانات كشور در تهيه‌ي نقشه‌ي بيابان‌زايي، سخنرانی، ۲۹/۹/۷۸- سازمان جنگلها و مراتع كشور؛
۵- نقش پديده‌هاي اجتماعي/ فرهنگي در بيابان‌زايي، سخنرانی، ۲۴/۲/۷۹، كارگاه توسعه‌ي پايدار يزد؛
۶- معيارها و شاخصهاي مورد نياز براي ارزيابي بيابان‌زايي. سخنراني در دفتر فني بيابان‌زدايي (تابستان ۱۳۸۲).
۷- تبيين نقش و جايگاه حقوق محيط زيست. كارگاه سه روزه حقوق محيط زيست، كلارآباد، خردادماه ۱۳۸۴.
۸- ضرورت تعيين شاخص‌هاي آسيب‌پذيري مناطق خشك در همايش يك روزه مديريت مراتع در مناطق خشك. شانزدهم شهريور ماه ۱۳۸۴، تالار اجتماعات مجتمع آموزشي دكتر جوانشير. (به همراه كسب لوح تقدير از معاون وزير و رئيس سازمان جنگل‌ها و مراتع به همراه يك سكه‌ي بهار آزادي)؛
۹- تعيين ارزش كاركردها و خدمات عمده غيرتجاري جنگل‌ها و مراتع كشور از منظر توليد اكسيژن، ترسيب كربن، كاهش آلودگي و تعديل اقليم. تالار اجتماعات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، ششم آذر ماه ۱۳۸۴؛
۱۰- تحليلي بر عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر در تخريب منابع طبيعي، به ويژه جنگل‌ها در همايش ملّي آينده جنگل‌هاي ايران. دوّم اسفندماه ۱۳۸۴، تالار اجتماعات امام خميني (ره) دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران – كرج.

د) ديگر فعاليت‌ها:

روز جهاني مهار بيابان‌زايي؛ ساماندهي انتشارات مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور؛ تدوين آيين‌نامه‌ي تطبيق الگوي كشت با ظرفيت آبي و طرح تحقيق در زمينه‌ي ساماندهي ايستگاه‌هاي تحقيقاتي، همايش توسعه‌ي پايدار در زيست‌بوم‌هاي بياباني، علوم و تكنولوژي كنوانسيون بيابان‌زدايي، داوران اولين همايش ملي تحقيقات مديريت دام و مرتع، تعيين اولويت‌هاي پژوهشي استان سيستان و بلوچستان، بررسي سيل استان گلستان، تعيين حوضه‌ي مناسب براي چالش بيابان‌‌زايي، فقر و كشاورزي، همچنين، دبير فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران، دبير بخش محيط‌زيست نشريه‌ي نامه‌ي جهت (NGO)، مسئول كارگاه اجتماعي و فرهنگي همايش همزيستي با كوير يزد و سرانجام، نماينده‌ي انجمن فارغ‌التحصيلان دانشكده‌هاي كشاورزي و منابع‌طبيعي دانشگاه تهران، عضو كميته نظارت بر كاليبراسيون شاخصهاي بيابان‌زايي در دفتر فني مرتع سازمان جنگل¬ها، مراتع و آبخيزداري كشور، عضو كميته داوران انتخاب برترين كشاورزان سال (معاونت ترويج) و عضو كميته راهبري تعاريف و مفاهيم منابع طبيعي (وابسته به شوراي عالي جنگل، مرتع و خاك)، همكاري با صدا و سيماي جمهوري اسلامي در تهيه برنامه‌هاي مرتبط با محيط زيست و بيابان‌زايي.

ه) آخرين مسئوليت‌ها:

- رئيس گروه تحقيقات اقتصادي و اجتماعي بخش تحقيقات بيابان؛
- مسئول تهيه برنامه‌ي كلان پژوهشي بخش تحقيقات بيابان در چشم‌انداز ۲۰ ساله.اکنون ساعت 03:01 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.


Free Persian Language By Harfe rooz Ver 3.0