طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛

طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛ (/)
-   پرندگان (http://nature.harferooz.com/forum50.html)
-   -   خانواده صعوه (http://nature.harferooz.com/thread2601.html)

neda 18-06-2011 06:56 PM

خانواده صعوه
 

خانواده صعوه (Family Prunellidae)

پرندگاني گنجشك مانندند، ولي منقارشان باريك و نوك‌تيز است. بيشتر روي زمين تغذيه مي كنند و به طرز خاصي راه مي روند؛ معمولا دم و بالهاي خود را تكان مي دهند. پروازشان قوي و سريع ولي كوتاه مدت است و آرام و كم‌پيدایند .


نر و ماده آنها همشكل است و روي بوته‌ها يا بين سنگها لانه مي سازند . از حشرات و بيمهر‌گان كوچك تغذيه مي كنند و در زمستان دانه مي خورند.

صعوه كوهي:


انگليسي: Alpine Accentor

فرانسوي: Accenteur alpin

لاتين: Prunella Collaris

مشخصات :


18 سانتيمتر طول دارد؛ از صعوه جنگلي بزرگتر و پرجثه‌تر و رنگش روشنتر است، ولي رفتاري شبيه به آن دارد .

با چانه و گلوي تقريبا سفيد با خالهاي سياه و سينه خاكستري و پهلوهایی با رگه‌هاي پهن بلوطي و دو خط بالي سفيد نامنظم و انتهاي نخودي رنگ شاهپرهاي دم مشخص مي شود .

سطح پشتي آن رگه‌رگه قهوه‌اي مايل به خاكستري است و پاهايي به رنگ قرمز مرجاني دارد .پرنده نابالغ گلويش خاكستري و بدون خال است.

زيستگاه :


دامنه سنگي كوهستانها تا حد برف؛ زمستان را در نقاط كم ارتفاع مي گذراند و در سوراخ بين سنگها يا بين گياهان لانه مي سازد .

پراكندگي :

بومي و بنسبت فراوان است .بتازگی، زاد و ولد آن از كوههاي كپت‌داغ در شمال خراسان گزارش شده است .


صعوه گلوسياه :

انگليسي: Black-throated accentor

فرانسوي: Accenteur a gorge noire

لاتين: Prunella atrogularis

مشخصات :


14 سانتيمتر طول دارد؛ از لحاظ شكل ظاهري شبيه صعوه ابرو سفيد است، با اين تفاوت كه تارك و دو طرف سر و گلوي سياه و سينه زرد و شكم تقريبا سفيد دارد.

در پایيز و زمستان، سياهي سر و گلويش آميخته با قهوه‌اي است ؛ رفتارش شبيه ساير صعوه‌هاست.

زيستگاه :


زمستان را معمولا در دره‌هاي داراي بوته‌ و درختهاي پراكنده مي گذارند و بندرت در مناطق خيلي خشك يا در دشت ديده مي شود.

پراكندگي :


وضعيت اين پرنده نامشخص است .زمستانها بندرت در جنوب شرقي ايران ديده شده است ؛ ولي بتازگی گزارشي مبني بر وجود اين پرنده در دست نيست.


صعوه ابــرو سفيد :

انگليسي: Radde’s accentor

فرانسوي: Accenteur de radde

لاتين: Prunella Ocularis

مشخصات :

۱۴/۵ سانتيمتر طول دارد؛ صعوه‌اي بزرگ و به طور كلي قهوه‌اي رنگ است با رگه‌هاي قهوه‌اي پررنگ و مشخص روي پشت و بالها . تاركش قهوه‌اي پررنگ و پس منقار و پوشپرهاي گوش آن قهوه‌اي مايل به سياه است .

ابروي سفيد مشخص و چانه سفيد دارد و گلو و قسمت بالاي سينه‌اش زرد آميخته با صورتي و دمگاه و پوشپرهاي بالای دم آن خاكستري و رفتارش شبيه صعوه جنگلي است.

زيستگاه :


علفزارهاي كوهستاني و شيبهاي سنگلاخ با گياهان پراكنده بالاتر از حد رويش درخت؛ در زمستان، به نقاط كم‌ ارتفاع‌تر كوچ مي كند و در زمينهاي زراعتي و باغها ديده مي شود . در ميان گياهان كوتاه و بين صخره‌ها لانه مي سازد .

پراكندگي :

نيمه مهاجر و فراوان است.


صعوه جنگلي:

انگليسي: Dunnock

فرانسوي: Accenteur mouchet

لاتين: Prunella modularis

مشخصات :


۱۴/۵ سانتيمتر طول دارد؛ با توجه به رنگهاي قهوه‌اي سير و خاكستري پررنگ پر و بالش شناخته مي شود، ولي نشانه‌هاي تشخيص واضحي ندارد .

سطح پشتي آن قهوه‌اي پررنگ است با رگه‌هاي سياه؛ و سر و گردنش خاكستري سربي است، با تارك و پوشپرهاي گوش مايل به قهوه‌اي . سطح شكمي خاكستري سربي و پهلوهايي با رگه‌هاي تيره‌رنگ دارد .

منقارش باريك و تيره‌رنگ است . روي زمين تغذيه مي كند و اغلب در زير گياهان و امثال آن پنهان مي شود . آهسته راه مي رود، در حالي كه گويي پاها را روي زمين مي كشد و پی در پی بالهاي خود را تكان مي دهد . اين پرنده معمولا تكزي است.

زيستگاه :

پرچين‌ها و بوته‌ها و بيشه‌ها؛ لانه‌اش را در ميان بوته‌ها مي سازد .

پراكندگي :


به تعداد بنسبت زياد در ايران زاد و ولد مي كند. زمستانها فراوان است و گاهي به سمت جنوب تا مركز فارس ديده مي شود.اکنون ساعت 08:17 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.


Free Persian Language By Harfe rooz Ver 3.0