طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛

طبیعت و توریسم (طبیعت ایران و جهان، نقاط دیدنی، گردشگری)؛ (/)
-   طبیعت در هنر و ادبیات (http://nature.harferooz.com/forum118.html)
-   -   آرزوی طبیعت (http://nature.harferooz.com/thread2751.html)

kodiak 23-06-2011 04:53 PM

آرزوی طبیعت
 

آرزوی طبیعت

http://nature.harferooz.com/photos/i..._Photograp.jpg

محیط زیست مان کاش با صفا بود
دل عشاق آن کاش کام روا بود

به هر سو می رفتی در دامن آن
تشکر می شنیدی از دل و جان

که ای یاران وفاداران بیایید
دلم تنگ است ز تنهایی کجایید

به هنگام گذر در بین جنگل
صدا می آمد از هر سو و پیکر

درود من به تو ای یار و همدم
وجود تو مرا سازد چه دلگرم

به هنگامی که باشی در کنارم
ز آفات و مرض ترسی ندارم

اگر بر من رساند کس گزندی
تو که از راه رسی زخمم ببندی

مرا با تو بود عهد مودّت
فدایت می شوم ای با مروّت

چمنزار هم تو را در انتظار بود
نشستن با تو او را افتخار بود

به هنگام حضورت در میانش
سرود عشق سر می داد زجانش

خدایا شکر تو گویم زجانم
که اینک همنشین دوستانم

همه رسم رفاقت را بدانند
مرا سوی کمالاتم کشانند

به فردای جهان اندیشه دارند
حفاظت بهر خود را پیشه دارند

ز تخریب و فساد پرهیز دارند
به پاکی و نشاط ترقیب دارند

صدای جویباران به چه زیباست
وفاداری یاران را هویداست

تماشاگر شوی هر لحظه ما را
نشاط آور شوی این است پیدا

همه شور و نشاط و در خروشیم
به اذهان همنوا و پر زجوشیم

بگوییم همصدا، از بهر اهداف
به پاکی در تلاشیم و به اخلاق

هراسی نیست ما را از موانع
گدازی نیست ما را از سوانح

به راه حق مسیرها می گشائیم
ز قید و بند دنیا بی وفائیم

ز دریا و زخالق اذن داریم
به دریا و به خالق ذهن داریم

چنین روزی رسد آیا خدایا
طبیعت با بشر گردد هم آوا؟

چه زیبا و دل انگیز است ایام
همه شادی برانگیز است برکام

مصطفی نوریاکنون ساعت 02:25 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.


Free Persian Language By Harfe rooz Ver 3.0