قدیمی 23-04-2011, 09:12 AM   #1
(کاربر طلایی)
 
emily آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2011
نوشته ها: 956   (نمایش پست ها)
تشکر: 4
25 بار در 22 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Two صدور پروانه شکار چهارپا


اجرای برنامه شکار و صدور پروانه شکار چهارپااز سوی سازمان حفاظت محیط‌ زیست به کلیه ادارات کل حفاظت محیط‌ زیست استان‌ها دستورالعمل نحوه اجرای برنامه شکار و صدور پروانه شکار چهارپا (قوچ و کل)اعلام گردید.

کلیه متقاضیان دریافت پروانه شکار از این تاریخ می‌توانند به ادارات کل محیط‌ زیست استان مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نماند.

«دستورالعمل نحوه اجرای برنامه شکار در مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات‌وحش توسط اتباع ایرانی در سال 1386»


فصل اول- نحوه صدور پروانه ویژه


ماده1- روانه ویژه شکار بر اساس سهمیه شکار تعیین شده برای هر یک از مناطق و با توجه به شرایط و امکانات هر شکارگاه صادر می‌شود.
ماده2- سهمیه شکار هر یک از مناطق قبل از شروع فصل شکار به اداره کل محیط‌زیست استان ابلاغ خواهد شد.
ماده3- اداره کل محیط‌زیست استان پس از اطلاع‌رسانی به‌نحو مقتضی مهلت معینی را جهت اخذ درخواست متقاضیان پروانه ویژه شکار تعیین و پس از وصول درخواست‌ها و انجام قرعه‌کشی نسبت به صدور پروانه نمود.
ماده4- پروانه ویژه موضوع این دستورالعمل توسط اداره کل هماهنگی گارد امور استان‌ها و مناطق صادر خواهد شد.
ماده5- صدور پروانه ویژه منوط به ارائه دفترچه شناسائی ویژه حمل سلاح گلوله‌زنی جهت ثبت مشخصات پروانه ویژه از طرف متقاضی می‌باشد.
ماده6- دارنده پروانه شکار مجاز است حداکثر دو نفر همراه غیر مسلح در شکارگاه داشته باشد.
ماده7- متقاضیانی که از سال 1382 موفق به اخذ پروانه شکار (عادی و ویژه) شده‌اند حق ثبت نام ندارند.
ماده8- تمدید پروانه ویژه شکار در شرایط نامساعد جوی و شرایط خاص صرفاً در فصل شکار و قبل از ورود شکارچی به شکارگاه بلامانع می‌باشد.
ماده9- در صورت حضور شکارچی در شکارگاه و عدم موفقیت در شکار تمدید پروانه ممنوع است.
ماده10- بهاء پروانه هر رأس کل یا قوچ دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال تعیین می‌گردد.
ماده11- از هر شکارچی و هر یک از همراهانی که از مهمانسرا یا ساختمان متعلق به سازمان استفاده نمایند بابت هر شبانه روز به ازای هر نفر دویست و پنجاه هزار ریال دریافت می‌شود.
ماده12- از هر شکارچی و هر یک از همراهان مبلغ دویست هزار ریال بابت حق ورود به منطقه دریافت خواهد شد.
ماده13- از هر شکارچی طی اجرای برنامه شکار بابت حق محیط‌بان راهنما روزانه مبلغ صدهزار ریال دریافت خواهد شد.
ماده14- شکارچی قبل از دریافت پروانه ویژه شکار موظف است سپرده‌ای معادل هفت میلیون ریال یا معادل آن بصورت چک تضمینی بانکی (تراول یا ایران چک) بصورت امانی نزد ذیحسابی آن اداره کل تحویل و رسید دریافت نماید سپرده فوق‌الذکر تا پایان برنامه شکار نزد ذیحسابی آن اداره کل باقی می‌ماند و در پایان برنامه شکار پس از تأیید برنامه و هزینه‌های شکار از سوی آن اداره کل و واریز هزینه‌های مذکور به حساب درآمد سازمان سپرده مذکور مسترد می‌گردد.
ماده15- شکارچی پس از اجرای برنامه شکار موظف است حداکثر یک هفته پس از اعلام هزینه‌های شکار نسبت به واریز وجوه تعیین شده اقدام نماید در صورت عدم پرداخت از محل تضمین آنان برداشت خواهد شد.
ماده16- مشخصات پروانه صادره باید در دفترچه شناسایی ویژه حمل سلاح گلوله‌زنی ثبت گردد و عدم رعایت این ماده تخلف اداری محسوب می‌گردد.
ماده17- از کل سهمیه تعیین شده 50% برای شکارچیان بومی و 50% برای شکارچیان غیربومی در نظر گرفته شود.


فصل دوم- مقررات و ضوابط شکار

ماده18- مقررات شکار و شرایط مندرج در این دستورالعمل باید قبلاً به شکارچی اعلام گردد.
ماده19- شکارچیان مکلفند قبل از ورود به شکارگاه به اداره کل محیط‌زیست استان مراجعه و به همراه محیط‌بان راهنما به شکارگاه عزیمت نماید.
ماده20- حداکثر توقف شکارچیان در شکارگاه برای شکار چهارپا سه شبانه روز می‌باشد.
ماده21- تیراندازی و شکار بدون حضور محیط‌بان راهنما ممنوع می‌باشد.
ماده22- شکار حیواناتی که نام آن‌ها در پرواز ویژه شکار ذکر نشده و یا بیش از تعداد مجاز مندرج در پروانه ویژه باشد ممنوع است.
ماده23- اداره کل محیط‌زیست استان از متقاضیانی که به نام آن‌ها پروانه شکار صادر شده است تعهد کتبی مبنی بر شکار حیوان با سن حداقل 9سال اخذ نماید و در صورت شکار حیوان با سن کمتر برابر ضوابط و مقررات به عنوان متخلف با آن‌ها برخورد گردد.
ماده24- شروع فصل شکار از تاریخ صدور تا 25آبان‌ماه و مجدداً از 15آذرماه لغایت آخر اسفندماه.
ماده25- چنانچه شکارچی عمداً و برخلاف مفاد این دستورالعمل مبادرت به‌شکار حیواناتی نماید که در پروانه ویژه شکار ذکر نشده و یا بیش از تعداد تعیین شده شکار نماید این امر تخلف محسوب شده و علاوه بر اخذ دو برابر بهای شکار ضرر و زیان حیوانات غیر مجاز شکار شده نیز از شکارچی اخذ می‌گردد. ضمناً از ادامه برنامه شکار جلوگیری و در صورت لزوم طبق قوانین و مقررات مربوط نیز عمل خواهد شد.
ماده26- چنانچه ثابت شود شکارچی سهواً و بر اثر اشتباه در تیراندازی مبادرت به‌شکار حیوانات بیش از تعداد مجاز از همان نوع نموده است دو برابر بهای حیوان مازاد شکار از وی اخذ خواهد شد.
ماده27- در صورتیکه ثابت شود در انجام شکار اضافه بر میزان تعیین شده در پروانه ویژه هیچگونه عمد یا سهو یا اشتباه از ناحیه شکارچی صورت نگرفته بلکه به لحاظ شرایط ویژه و تجمع جمعیت شکار در یک نقطه و یا اصابت یک تیر به آنان دو حیوان زخمی یا کشته شده است در این صورت فقط بهای حیوانات شکار شده از شکارچی اخذ خواهد شد تشخیص این امر بر عهده سازمان می‌باشد.
تبصره: تشخیص اشتباه در تیراندازی با محیط‌بان راهنما می‌باشد در صورت اختلاف نظر یا اعتراض شکارچی تصمیم و نظر سازمان مرکزی (اداره کل هماهنگی گارد، امور استان‌ها و مناطق) قطعی و ملاک عمل است.
ماده28- چنانچه ثابت شود تخلفات مذکور در موارد 23 و 24 به دستور یا راهنمایی محیط‌بان راهنما صورت گرفته است محیط‌بان راهنما برحسب مورد معاون یا شریک جرم شناخته شده و طبق مقررات مربوط با وی رفتار خواهد شد.
ماده29- زخمی نمودن حیوان حکم شکار آن‌را دارد و شکارچی حق استفاده مجدد از پروانه شکار را ندارد.
ماده30- شکارچیان مجاز نیستند برای شکار حیوان بزرگ در هر ماهرخ بیش از سه تیر شلیک نمایند مگر برای حیوان زخمی که مجاز به شلیک یک تیر دیگر می‌باشند.
ماده31- شکارچیان مجاز نیستند در هر منطقه در صورت عدم موفقیت در شکار بیش از یک منطقه از سه نقطه و یا سه ماهرخ تجاوز نخواهد کرد.
ماده32- شکارچیان مجاز نیستند در داخل مناطق و شکارگاه‌ها تحت هر عنوان غیر از شکار مبادرت به تیراندازی نمایند در مواقعی که ناچاراً تنظیم سلاح ضرورت داشته باشد با تأیید محیط‌بان راهنما و اطلاع سرپرست واحد مربوط در خارج از شکارگاه اجازه شلیک حداکثر دو تیر داده خواهد شد.
ماده33- همراهان شکارچی به هیچ عنوان اجازه تیراندازی و شکار ندارد.
ماده34- تیراندازی و شکار از داخل جاده اعم از عمومی و اختصاصی تا حریم پنجاه متری ممنوع است.
ماده35- تیراندازی و شکار از یک‌ساعت بعد از غروب آفتاب تا یک‌ساعت قبل از طلوع آفتاب ممنوع است.
ماده36- تیراندازی و شکار از داخل یا نزدیک خودرو ممنوع است و شکارچی باید هنگام تیراندازی حداقل پنجاه متر از خودرو فاصله داشته باشد.
ماده37- استفاده از طعمه برای شکار یا کمین کردن یا شکار از طریق جرگه ممنوع است.
ماده38- برای متقاضیان شکار چهارپا با تیر و کمان در صورتیکه قدرت تیر و کمان آنها بیش از 60پوند باشد مجاز می‌باشد.
ماده29- اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان ذیربط موظف است در پایان فصل شکار گزارش مشروح از برنامه شکار، اعم از تعداد پروانه‌های ویژه صادره و تعداد حیوانات شکار شده را به اداره کل هماهنگی گارد امور استان‌ها و مناطق و دفتر امور حیات‌وحش و آبزیان ارسال نمایند.
«دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار کل و قوچ (ویژه)
در مناطق آزاد در سال 1386»

ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها موظفند پس از ابلاغ سهمیه شکار با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به صدور پروانه عادی شکار کل یا قوچ (ویژه) از تاریخ صدور لغایت آخر اسفند و رعایت بند 13 این دستورالعمل جهت متقاضیان اقدام نمایند.

1- اداره کل محیط‌زیست استان پس از اطلاع‌رسانی به‌نحو مقتضی مهلت معینی را جهت ارسال درخواست متقاضیان پروانه عادی شکار تعیین و نسبت به جمع‌آوری آن اقدام خواهد کرد.
2- در صورتی‌که تعداد تقاضای متقاضیان بیشتر از ظرفیت تعیین شده باشد نسبت به قرعه‌کشی درخواست‌های متقاضیان اقدام شود. در طول فصل مجاز برای هر متقاضی فقط یک فقره پروانه کل یا قوچ (ویژه) صادر خواهد شد. صدور پروانه بیش از یک فقره تخلف محسوب شده و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
3- اداره کل محیط‌زیست استان از متقاضیانی که به نام آنها پروانه شکار صادر شده است تعهد مبنی بر شکار حیوان با سن حداقل برای قوچ و کل 7 سال اخذ نماید. و در صورت شکار حیوان با سن کمتر برابر ضوابط و مقررات به عنوان متخلف با آنها برخورد گردد.
4- بهاء پروانه سیصد و ده هزار ریال می‌باشد که در ازای ارائه فیش بانکی صادر خواهد شد.
5- شکارچیان جهت پروانه شخصاً مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه ذخیره نمودن پروانه برای افراد متقاضی به هر شکل و عنوان ممنوع است.
6- مدت اعتبار پروانه سه روز متوالی می‌باشد (هنگام صدور باید تاریخ شروع و پایان اعتبار پروانه با حروف در متن پروانه قید گردد) ضمناً خاطر ‌نشان می‌سازد که به هیچ عنوان مدت تعیین شده در پروانه تمدید نخواهد شد و هرگونه قلم خوردگی از ناحیه دارنده پروانه در تاریخ و یا شکارگاه تعیین شده در حکم تخلف محسوب و پروانه صادره باطل خواهد شد.
7- در پروانه شکار فقط یک رأس کل یا قوچ (ویژه) ذکر گردد در صورتی‌که شکارچی با پروانه شکار کل مبادرت به شکار قوچ (ویژه) و یا غیر از گونه تعیین شده نماید تخلف محسوب و برابر مقررات برخورد خواهد شد.
8- حدود اعتبار پروانه محدوده شکارگاه‌هایی است که در متن پروانه قید می‌گردد.
9- صدور پروانه شکار صرفاً منوط به ارائه جواز اسلحه ‌گلوله‌زنی صادره از (ساحفاجا- ساحفاسا و حفاناجا) و دفترچه شناسایی ویژه حمل سلاح گلوله‌زنی از طرف متقاضی می‌باشد.
10- مشخصات پروانه صادره باید در دفترچه شناسایی ویژه حمل سلاح گلوله‌زنی ثبت گردد و عدم رعایت این ماده تخلف اداری محسوب می‌گردد.
11- استفاده از تفنگ‌های سرپر و هرگونه اسلحه گلوله‌زنی که کالیبر آن از شش میلیمتر یا 240 انگلیسی کمتر باشد از جمله تفنگ‌های خفیف کالیبر 22 و همچنین به همراه داشتن و استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌زنی از قبیل کالیبر410-20-16-12 و سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار و غیره و استعمال فشنگ ساچمه و چهار پاره و تک گلوله ساچمه‌زنی برای کلیه پستانداران بزرگ قابل شکار ممنوع است.
12- برای متقاضیان شکار چهارپا با تیر و کمان در صورتی که قدرت تیر و کمان آنها بیش از 60 پوند باشد پس از دریافت دفترچه شناسایی ویژه حمل سلاح گلوله‌زنی اقدام به صدور پروانه شکار گردد.
13- شروع فصل شکار از تاریخ صدور تا 25 آبان ماه و مجدداً از 165 آذر لغایت آخر اسفند ماه سال جاری می‌باشد.
14- از اعزام هم زمان گروه‌های متعدد شکارچی در یک تاریخ به شکارگاه خودداری گردد.
15- صدور پروانه شکار کل یا قوچ (ویژه) برای اتباع خارجی (مقیم و غیر مقیم) ممنوع بوده و در این خصوص فقط از طریق سازمان مرکزی (اداره کل هماهنگی گارد امور استان‌ها و مناطق) اقدام خواهد شد.
16- دارنده پروانه شکار مجاز است حداکثر دو نفر همراه غیر مسلح در شکارگاه داشته باشد ضمناً در ظهر پروانه یا طی اطلاعیه به همراه پروانه به متقاضیان اعلام گردد که از همراه داشتن اتباع بیگانه خودداری نمایند و در صورت عدم توجه به این دستور مسئولیت و عواقب ناشی از این امر به عهده شکارچی خواهد بود.
17- پروانه‌ها غیر قابل انتقال بوده و ملصق به عکس متقاضی می‌باشد لذا به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز احتمالی از پروانه لازم است هنگام صدور پروانه مشخصات مندرج در جواز حمل سلاح و همچنین مشابهت متقاضی به ملصق به جواز مذکور و دفترچه شناسایی ویژه حمل سلاح گلوله‌زنی دقیقاً تطبیق داده شود.
18- متقاضیانی که از سال 1382 از پروانه عادی یا ویژه استفاده کرده‌اند در سال‌جاری حق شرکت در قرعه‌کشی را ندارند.
تبصره: متقاضیانی که به دلیل شرایط جوی و شرایط خاص در شکارگاه حضور پیدا نکرده‌اند از ممنوعیت این بند مستثنی هستند.
19- هر متقاضی فقط می‌تواند در یکی از استان‌های کشور از یک فقره پروانه برای گونه خاص استفاده نماید و در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی حق شرکت در قرعه‌کشی سایر استان‌ها را ندارد.
20- از کل سهمیه تعیین شده 50% برای شکارچیان بومی و 50% برای شکارچیان غیر بومی در نظر گرفته شود.
21- در پایان فصل شکار آمار پروانه‌های صادره را به اداره کل هماهنگی گارد استان‌ها و مناطق و دفتر امور حیات‌وحش و آبزیان ارسال نمایند.

emily آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
گردش, گردشگری, پروانه شکار, به شکار رفتن, درباره طبیعت, شکار, شکار چهارپا, شکار کردن, صدور پروانه شکار, طبیعت, طبیعت و توریسم, طبیعت گردی


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است