قدیمی 26-05-2011, 07:26 AM   #1
(کاربر طلایی)
 
kodiak آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2011
نوشته ها: 501   (نمایش پست ها)
تشکر: 0
15 بار در 14 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Icon Search سفر با قطب نما


جهت يابي و مشاهده نقشه با قطب نما

نقشه را روي سطح صافي پهن کنيد. قطب نما را در امتداد خط درجه اي نقشه بگذاريد. نقشه و قطب نما را بچرخانيد تا شمال نقشه يا شمال مغناطيسي قطب نما مطابقت پيدا کند و سوزن قطب نما شمال را نشان دهد. نقشه هاي تخصصي، شمال مغناطيسي و تغييرات مغناطيسي را از روي شمال واقعي نشان ميدهد.

با عوض کردن متغير مغناطيسي، شمال درجه اي نقشه را تنظيم کنيد.مشخص کردن موقعيت در نقشه توسط قطب نما

Bearing قوس افق مغناطيسي دو نقطه مشخص را بگيريد که اين دو نقطه هم در سطح زمين و هم در روي نقش قابل رؤيت باشند.

نقشه را در وضعيت مشابه نقطه تعيين شده روي سطح زمين قرار دهيد.

زاويه نقطه A و نقطه B را اندازه بگيريد. از نقطه A و B خطوط مستقيمي به سمت نقطه هاي معين کرده بکشيد. محل تلاقي اين دو نقطه موقعيت کنوني شماست.


شمال واقعي

خط يا طول جغرافيايي است که به قطب شمال جغرافيايي وصل ميشود. قطب شمال معمولاً با يک ستاره نشان داده ميشود.


قطب شمال مغناطيسي

جهت قطب شمال مغناطيسي توسط عقربه جستجوگر قطب نما نشان داده ميشود. معمولاً توسط انتهاي نيمه عقربه مشخص ميشود.


تغيير مغناطيسي

اختلاف زاويه بين شمال واقعي و شمال مغناطيسي است.


قطب مغناطيسي


يک قطب نما، يک آهن رباست که طول شمال مغناطيسي ميگردد و دقيقاً قطب شمال جغرافيايي را نشان نميدهد.


استفاده از نقاله

انواع مختلفي دارد. مدل نشان داده شده يک نيم دايره است که براي اندازه گيري زاويه درجه‌بندي شده است. هر نقاله در لبه بيروني يک سري درجه دارد و يک درجه هم شاخص دارد. دايره کامل 360 درجه و نيم دايره 180 درجه (مثل شکل) است. وقتي که از نقاله بر روي نقشه استفاده ميکنيد بايد هميشه قسمت راست و صاف نقاله موازي با محور شمال- جنوب باشد.


معين کردن گريد آزيموت يا گريد قوس افقي


1) خط راستي بين نقطه هاي A و B رسم کنيد.

2) شاخص نقاله را بر فاصله بين نقطه هايي که خط BA و خط عمودي شمال- جنوب با هم تقاطع دارند قرار دهيد.

3) شاخص نقاله را در قسمت داخلي تقاطع قرار داده به طوري که قسمت صاف نقاله (0 تا 180 درجه است) با خط عمودي شمال- جنوب در يک راستا باشند.

4) اندازه درجه زاويه را بخوانيد. اين اندازه، گريد آزيموت نقطه A به نقطه B است. توجه داشته باشيد که اين اندازه گيري بر پايه قطب شمال جغرافيايي نيست بلکه برحسب قطب شمال مغناطيسي است.


دياگرام متغير

دياگرام متغير اغلب بر روي نقشه مقياس بزرگ است و به کاربر اين توانايي را ميدهد که بهتر و دردسترس تر از نقشه استفاده کند.

دياگرام تعامل بين شمال مغناطيسي، درجه شمالي و شمال واقعي را نشان ميدهد. در نقشه هاي مقياس متوسط، اطلاعات متغير در حاشيه نقشه نوشته شده است.

اين تغيير به خاطر اختلاف زاويه اي که شمال مغناطيسي با شمال واقعي و گريد شمالي است.


دو نوع تغيير وجود دارد:

1) انحراف مغناطيسي

2) انحراف گريد يا درجه اي

* دياگرام متغير شامل سه حالت است:

(a شمال مغناطيسي

(b شمال درجه اي

(c شمال واقعي


اشتباهات عمدي يا انحرافات عمدي

شما ميخواهيد به مکاني برويد که به روي جاده، رودخانه، ساحل يا رشته کوه قرار دارد. شما ممکن است در محاسبه مسير دچار اشتباه شويد که به کدام طرف برويد، طرف راست يا چپ؟ وقتي که در راه اصلي هستند شما بايد مسيري که به مکان مورد نظر ميرسد را محاسبه و بررسي کنيد براي اين کار ميتوانيد از قطب نما، نقشه، راهنماها و نشانه هاي اختصاصي و غيره کمک بگيريد. نقطه اي را در چپ يا راست تا اين نقطه بکشيد. براي رسيدن به مسير اصلي مي‌دانيد که در چه جهتي اشتباه کرديد راست يا چپ بنابران اگر شما در سمت چپ اشتباه کرديد براي رسيدن به مکان مورد نظر به سمت راست برويد. اين طوري شما راه اصلي خود را پيدا خواهيد کرد.

درحالتي که نقطه مورد نظر فاصله زيادتر داشته باشد نقطه انتخابي نادرست بايد از نقطه مورد نظر دورتر باشد.

قبل از فرود آمدن داخل دره، وضعيت ر امشخص کنيد، زيرا بعد از قرار گرفتن در بين درختان نميتوانيد درخت روي تپه را ببينيد.


وقتي که مقصد قابل رؤيت نيست کجا بايستيم

مسير انتخابي به خاطر وجود جنگل يا پستي و بلندي ها و گاهي ديده نميشود. در اين موقع قطب نما کمک خوبي است.

* وقتي که مقصد قابل رؤيت است شما براي پيدا کردن مسير از قطب نما استفاده کنيد.

* شاخص متحرک را بچرخانيد به طوري که شمال را نشان ميدهد. عقربه مغناطيسي شبرنگي قطب نما به سمت شمال است.

* جهت را از روي خط جهت يابي در سفر بخوانيد، اين جهت حرکت است. اگر شاخص متحرک نمي چرخد شما براي يافتن مسير از خط جهت يابي در سفر استفاده کنيد.


گذشتن از مانع با استفاده از قطب نما

به برگه اي رسيده ايد، به آن طرف برکه نگاه کنيد. يک چيز مشخص و واضحي را نشان کنيد مثل يک تخته سنگ به آن نگاه کنيد. روش آن دقيقاً مشابه حالتي است که مقصد ما غيرقابل رؤيت بود. درياچه را در جهت رسيدن به سنگ دور بزنيد. يک سره به سنگ نگاه کنيد و مسير خود را ادامه دهيد.


مختصات قطبي


يک نقطه مشخص شده روي نقشه يا نقطه اي معلوم در يک راستا برحسب درجه و يا فاصله اي درامتداد آن تعيين کننده مسير است.

اين مسير معمولاً شبيه يک قوس افقي بيان ميشود. مقياس اندازه گيري اينها متر يا يارد است. مختصات قطبي در اين زمينه مفيد است به اين خاطر که قوس افقي مغناطيسي به وسيله قطب‌نما معلوم ميشود بنابراين فاصله قابل تخمين است.


مشخص کردن محل ماهيگيري در يک درياچه

دو نقطه واضح را مشخص کنيد: ميتوانيد يک درخت بزرگ يا يک قايق باشد.

اول: بايد قطب نما در جهت حرکت باشد يا اينکه جهت نماي قطب نماي عدسي دار به سمت درخت باشد.

دوم: قطب نما را بچرخانيد تا شمال را نشان دهد. بايد 300 درجه ديده شود.

حالا قطب نما را به سمت قايق بچرخانيد تا زاويه 30 درجه را نشان دهد. به سمت درخت برويد تا اشاره گر رو به درخت باشد. اين يکي از خط هاي مختصات براي ماهيگيري است.

حالا به آن طرف درياچه يا به پشت درخت نگاه کنيد. سپس قطب نما را روي 30 درجه نسبت به قايق تنظيم کنيد. اگر اشاره گر قايق را نشان نميدهد آن را کمي جابجا کنيد تا مکان درست را نشان دهد.


جهت يابي

قبل از اينکه کمپ را ترک کنيد سعي کنيد نشانه ها و مناظري را در خاطره نگه داريد. مثل: درختان بزرگ، تپه ها، کوهها، جاده ها، مسير خورشيد، جهت وزش باد و مسير آب.


گذر از يک مانع توسط قطب نما


براي عبور از باتلاق از متد گذر 90 درجه استفاده کنيد. در اين حالت شما به سمت شمال (قوس افق صفر درجه) درحال حرکت هستيد.

به سمت شرق (قوس افق 90 درجه) بچرخيد و 33 فوت (m 100) بپيمائيد.

دوباره مسير خود را به صفر درجه يا شمال برسانيد و 492 فوت (m 150) بپيمائيد.

قوس افق را به 270 درجه (شرق) برسانيد و 33 فوت (m 100) بپيمائيد.

دوباره قوس افق را به صفر درجه برسانيد. شما به راه اصلي خود برگشته ايد.

در شب شما ميتوانيد از خط 90 درجه شبرنگي روي bezel استفاده کنيد. حلقه bezel را تکان ندهيد.


سفر بدون قطب نما

موقعيت يابي از روي نقشه بدون قطب نما

براي ديدن کل منطقه به يک مکان بلند يا بالاي درخت برويد.

به دنبال علايم مشخص بگرديد مثل رودخانه ها، تپه ها، دره ها، صخره ها، باتلاق ها، جنگلها، رشته کوهها يا علايم خطي و هموارتر مثل جاده ها، ريلها، سيمهاي برق رسانه ها، نرده ها وغيره.

* بر روي نقشه ها راه يا جهتي را مرتبط با موقعيت خود پيدا کنيد.

* دو نقطه مشخص را درنظر بگيريد. موقعيت شان را با يکديگر و با موقعيت خودتان مقايسه کنيد و آنها را به هم ربط دهيد. تعداد نقاط بيشتر در تشخيص موقعيت دقيق تر به شما کمک خواهد کرد.

* مطمئن شويد که نقشه را برعکس نگرفته ايد. انتخاب نقطه سوم، خطاهاي بالقوه و سهوي شما را تصحيح ميکند. جهت را ميتوانيد توسط محل استقرار خورشيد و زمان روز پيدا کنيد.

* از روي مشاهدات ميتوانيد موقعيت خود را روي نقشه حدس بزنيد.

* ميتوانيد با استفاده از موقعيت تقريبي، جهت و مسير خود را روي نقشه انتخاب کنيد. همچنين نقاط تعيين شده و نشانه ها را به عنوان مرجع و امتياز درنظر بگيريد.


مشخص کردن مکان از روي نقشه بدون تطبيق قطب نما با دقت بيشتر


اين روش شبيه بالا است.

نقشه را مانند روش بالا روي سطح مسطحي قرار دهيد.

* حداقل دو نقطه برجسته را انتخاب کرده و روي نقشه علامت بگذاريد.

خط کش را روي نقشه بگذاريد، يک سر خط کش را روي يکي از نقاطي که شما قبلاً علامت زديد بگذاريد. بين علامت روي نقشه و مکان مشخصي که درنظر داشته خط مستقيمي بکشيد.

* براي دومين نقطه برجسته اين کار را تکرار کنيد.


متد گذر از مانع بدون استفاده از قطب نما

اين متد به دو عامل متمايز نياز دارد که از هر دو طرف مانع ديده شود. اين مثال يک درخت بزرگ پشت سر شماست و يک تپه در فاصله اي دور درمقابل شماست. در موقعيت A به درختي که پشت سر شماست نگاه کنيد و 180 درجه بچرخيد و به تپه مقابل خود نگاه کنيد. قوس رودخانه را طي کنيد تا به جايي برسيد که بين درخت و تپه قرار گيريد. در نقطه B شما در مسير و به سمت تپه درحالت حرکت هستيد.

قبل از رسيدن به تپه به هدفتان رسيده ايد.

kodiak آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
قطب نما, گردش, گردشگري, درباره طبيعت, سفر با قطب نما, طبيعت, طبيعت و توريسم, طبيعت گردي


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است