قدیمی 08-06-2011, 09:19 AM   #1
(کاربر طلایی)
 
kodiak آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2011
نوشته ها: 501   (نمایش پست ها)
تشکر: 0
15 بار در 14 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Pencil دکتر محمد خسروشاهی


دکتر محمد خسروشاهی


تاریخ تولد: 15/1/1338

آدرس: تهران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، صندوق پستی 116 - 13185

پست الکترونیکی: Khosro@rifr-ac.ir

Khosromk@yahoo.com

تلفن: 5- 44195901-021

دورنگار: 44196575-021


مدارج علمی:

کارشناسی 1367: در رشته مرتع و آبخیزداری، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران.

کارشناسی ارشد 1370: در رشته آبخیزداری، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران.

دکتری 1380 در رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم-هیدرولوژی، دانشگاه تربيت مدرس

مسئولیت : رئيس گروه منابع آب- بخش تحقیقات بیابان

فعالیتهای تحقیقاتی:

طرح های خاتمه یافته :

1. تعیین قلمرو جغرافیایی محدوده های بیابانی ایران ( پروژه ). سال 1383(مجري)

2. تعیین نقش زیر حوضه های آبخیز در شدت سیل خیزی حوضه. سال1380(مجري)

3. محاسبه بيلان آبي در حوضه هاي آبخيز فاقد ايستگاه هيدرومتري در مناطق خشك و نيمه خشك ايران 1367(مجري).

4. بررسی شناسه ها و عوامل بارز بیابان زا و تعیین سهم و شدت آنها در حوضه مند. 1382(همكار)

5. استفاده از اطلاعات ماهواره اي وGIS در تعيين مناطق تحت اثر بيابان زايي. 1379(همكار)

6. بررسی و ارزیابی شاخص های اقلیمی و تعیین شاخص مناسب پیش بینی خشکسالی در حوضه کویر نمک(همكار).


طرح های در دست اجرا :

1. بررسی علل افزایش و تشدید سیل در ایران با تاکید بر نقش پوشش گیاهی(مجري).

2. ارزيابي و تهيه نقشه بيابان زايي با استفاده از روش فائو و يونپ در حوضه آبخيز درياچه نمك(همكار)

3. تعيين اشكال ناهمواري ها و خصوصيات فيزيكي، شيميايي و مينرالوژيكي شن زارهاي كشور(همكار).


سوابق مطالعاتي:


مطالعه هوا و اقليم شناسي طرح جامع مرتعداري گيلان غرب استان كرمانشاه

مطالعه هوا و اقليم شناسي طرح تفصيلي–اجرايي مرتعداري گيلان غرب استان كرمانشاه

مطالعه هوا و اقليم شناسي طرح جامع مرتعداري منطقه ايوان-استان ايلام

مطالعه هيدرولوژي حوضه تيره استان لرستان

مطالعه سيل خيزي حوضه تيره استان لرستان

مطالعه سيل خيزي مارون استان كهكيلويه و بوير احمد

مطالعه سيل خيزي حوضه شمس آباد استان سيستان و بلوچستان


دوره هاي تخصصي گذرانده شده:


- تكنولوژي و علوم كنترل بيابان، انستيتوي تحقيقات كنترل بيابان،كشور چين 1383

- آبخيزداري و مهندسي رودخانه، دفتر حفاظت خاك و آبخيزداري، يو-ان-دي-پي 1369

- فرسايش و رسوب، دفتر حفاظت خاك و آبخيزداري، يو-ان-دي-پي 1369

- مديريت ويژه مديران، دفتر آموزش سارمان جنگهاو مراتع 1374

- حفاظت خاك و آبخيزداري، مركز آموزش كلاك-كرج 1363

- كشت نباتات علوفه اي، مركز آموزش كلاك-كرج 1362


سوابق كاري


كارشناس اداره كل منابع طبيعي استان خراسان 1358 تا 1367

سرپرست اداره منابع طبيعي گناباد 1367-1368

مدرس مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير كرج1368تا 1372

ريئس مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشر كرج 1372 تا 1374

عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 1374 تا كنون


فعاليت هاي آموزشي(تدريس)

آشنايي با مدل هدرولوژي HEC-HMS دو واحد، مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-بهمن 86

آشنايي با نرم افزار HEC-HMS ، 2 واحد ، مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج آذر 86

كاربرد مطالعات فيزيوگرافي در طرحهاي منابع طبيعي- مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج 2 واحد خرداد 85.


آشنايي با نرم افزار HEC-HMS مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج 2 واحد مهر 84

مباني اكولوژي مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج 2 بهمن 82

مباني اكولوژي مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج 2 بهمن 81

مباني اكولوژي مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج 2 بهمن 72

كليات حفاظت خاك مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج 2 بهمن 72

مباني اكولوژي مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج 2 بهمن 71

كارتوگرافي مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج 2 مهر 71

آشنايي با طرخهاي بيابان زدايي مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج 2 مهر 70

بيابان زايي و بيابان زدايي مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج 2 بهمن 69

مباني اكولوژي مركز آموزش منابع طبيعي دكتر جوانشير-كرج 2 مهر 69


انتشارات:


1- خسروشاهي محمد و شهاب الدين قوامي، 1384. كتاب هشدار (منابع طبيعي بستر حيات است ، در حفظ آن بكوشيم) انتشارات سازمان جنگلها و مراتع كشور (چاپ چهارم)

2- خسروشاهي محمد، 1377. بررسي كارايي چند فرمول تجربي مهم براي محاسبه بيلان آبي در حوضه هاي فاقد آمار، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره 49-50 .

3- ثقفيان بهرام و عليمحمد حسنوند و خسروشاهي محمد، 1379. بررسي خطاهاي مدل ارتفاعي رقومي حوضه آبخيز ، دومين همايش ملي فرسايش و رسوب، مجموعه مقالات، شهريور 79(خرم آباد)

4- خسروشاهي محمد، 1379. تحليل سريهاي زماني پارامتري براي دوره هاي گرم و سرد درجه حرارت، (ترجمه)مجله رشد آموزش جغرافيا،

5- ثقفيان بهرام و عليمحمد حسنوند و محمد خسروشاهي ، 1379. روشهاي تصحيح مدل DEM براي كاربرد در مدلهاي هيدرولوژيكي، همايش ژئوماتيك 79، مجموعه مقالات.

6- خسروشاهي محمد بررسي كوير و شنهاي روان و روشهاي مبارزه با آن ، اداره كل منابع طبيعي خراسان،1366

7- خسروشاهي محمد مباني اكولوژي(پلي كپي درسي) مجتمع آموزش منابع طبيعي كلاك-كرج 1370

8- خسروشاهي محمد ، 1371. با منابع طبيعي بيشتر آشنا شويم، مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره 15، (ص33-26 )

9- خسروشاهي محمد ، 1372. آنچه يك مرتعدار بايد بداند، مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره 16، (ص13-8)

10- خسروشاهي محمد ، 1373. مديريت و روشهاي اصلاح مراتع، مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره 20 (ص 43-36 )

11- خسروشاهي محمد، 1373. اكولوژي و انسان و آلودگيهاي محيط زيست، مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره 21، (ص 72-68)

12- خسروشاهي محمد ، 1374. سيري در قلمرو بيابان، مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره 24و25 ، پاييز و زمستان (ص 46-38)

13- خسروشاهي محمد، 1376.كوير، مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره 30 ، بهار1376 (ص 27-18 )

14-خسروشاهي محمد، 1376. منابع طبيعي بستر حيات است ( در حفظ آن بكوشيم) مجله رشد آموزش كشاورزي، شماره33، زمستان 1376(ص41-37)

15- خسروشاهي محمد و بهرام ثقفيان، 1382. بررسي نقش مشاركت زيرحوضه هاي آبخيز در شدت سيل خيزي حوضه، مجله پژوهش و سازندگي شماره 59.

16- خسروشاهي محمد و بهرام ثقفيان، 1381. نقش رونديابي رودخانه در شناسايي و تفكيك مناطق سيل خيز در حوضه هاي آبخيز، ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، اهواز، 11-8 بهمن 1381.

17- خسروشاهي محمد و مجيد حسيني و سيدعزيز كرمي، 1382. توسعه روشي براي شناسايي و تفكيك مناطق بياباني از ديدگاه اقليم شناسي، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره( 1) 10.

18- خسروشاهي محمد و مجيد حسيني و شيرين محمدخان عباس عطاپور و سيد عزيز كرمي و ابوالفضل خليل پور و ابراهيم فراهاني و حميد عباسي، 1382. مقایسه تطبیقی قلمرو بیابانهای استان تهران از جنبه های مختلف ، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(4) 10 .

19-Khosroshahi,Mohammad., Mahdavi,M.,1997,”Water yield stimation of ungauged watersheds in arid & semiarid regions of Iran”,The 8th international conference on rainwater catchment systems,Tehran,Iran.

20-عطاپور .ع ؛و م.حسيني و محمد خسروشاهي، 1383. شناسايي و تفكيك مناطق بياباني از ديدگاه ژئومرفولوژي(مطالعه موردي؛ استان تهران) ، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(3) 11 ،1383.

21- كاظم دشتكيان و محمد خسروشاهي، 1383. شناسايي و معرفي تيپ هاي گياهي بيوم هاي بياباني استان يزد، ، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(4) 11 ،1383.

22- كاشكي .م، ر. غفوريان و محمد خسروشاهي، 1384. تهيه نقشه مناطق بياباني استان خراسان بر اساس پارامترهاي اقليمي و استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(1) 12 ،1384.

23- ابطحي مرتضي و محمد خسروشاهي، قلمرو بيابانهاي استان اصفهان از جنبه اقليم شناسي، ، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(3) 12 ،1384.

24- محمد خسروشاهي 1384. مديريت و تكنيك هاي مهار بيابان زايي (مطالعه موردي كشور چين) فصلنامه جنگل و مرتع، شماره66، سازمان جنگلها و مراتع كشور.

25- محمد خسروشاهي و بهرام ثقفيان، 1384. اولويت بندي مكاني مناطق سيل خيز، راهكاري براي عمليات اجرايي مهار و كنترل سيل در حوضه هاي آبخيز، مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

26- Saghafian Bahram and Mohammad khosroshahi, 2005., Unit response approach for priority determination of flood source areas, journal of hydrologic engineering, vol10, No 4, ASCE.

27- جلال برخورداري و محمد زارع مهرجردي و محمد خسروشاهي، 1384. بررسي پوشش اراضي در حوضه آبخيز سد استقلال ميناب با استفاده از RS و GIS، مجله حفاظت آب و خاك شماره 2 تابستان 1384. انتشارات پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري.

28-خسروشاهي محمد و بهرام ثقفيان، 1384. تعيين حساسيت برخي از عوامل مؤثر بر سيل خيزي زيرحوضه هاي آبخيز با استفاده از تحليل هيدروگراف خروجي حوضه و كاربرد مدل HEC-HMS.مجله جنگل و مرتع شماره 67.

29-چوپاني سعيد و محمد خسروشاهي، 1384. تعيين قلمرو محدودهاي بياباني استان هرمزگان از ديدگاه زمين شناسي ، فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، پذيرش شده براي چاپ در شماره(1) 13، 1385.

30-Kashki, M.T., H. Angushtari and M. khosroshahi; 2005. Determination of geographical domain of desert areas of Korasan province based on soil limiting factors, proceeding of International Conference on Human Impacts on Siol Quality Attributes, Sep. 12-16, Isfahan, I. R. Iran.

31-Choopani,Saied and Mohammad Khosroshahi; 2005.Determination of desert areas of Hormozgan province from geological vieqpoint, Map Asia Conference 2005, Jakarta, Indonesia.


32- خسروشاهي محمد و شيرين محمدخان، 1384. نظري بر مفاهيم و ويژگيهاي بيابان، ضرورت نگرشي جامع، مجله رشد آموزش جغرافيا، دوره ي بيستم، شماره 2 زمستان 84 (ص 29- 22).

33-خسروشاهي محمد ، سید محمد میراب باشی و کاظم دشتکیان،1385 . شناسایی ، تفکیک و تعیین رخساره ها و مناطق بیابانی استان یزد از جنبه ژئومرفولوژی. مجله رشد آموزش جغرافيا، شماره 76، پاييز 1385.

34- برخورداري جلال و محمد خسروشاهي، 1384. بررسي اثر متقابل تغيير پوشش اراضي و تغيير اقليم بر جريان رودخانه ميناب، دومين كنفرانس سراسري ابخيزداري و منابع آب و خاك، كرمان اسفند 1384 مجموعه مقالات.35-Dashtakian.K, Mohammad khosroshahi, Jalal Abdollahi,.2005. Recognition of desert environment and classification their limitation intensity by GIS in Yazd province, International conference on environmental management, Oct.28-30,2005, Hyderabad, India

36-M. Gholampoor , Mohammad Khosroshahi , S. Choopani, K. Najafi, H. Hossienipoor, M. Zareh ; 2006.Determination of desert areas in the south part of Iran by using GIS, Map Asia Conference 2006, Bangkok, Thailand.


37- مجيد حسينی، محمد خسروشاهی ، عباس عطاپور، سيد عزيز کرمی، 1385. معرفي و تعيين ويژگيهاي بيابانهاي اقليمي و زمين شناسي در استان تهران. فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(2) 13، 1385.

38- برخورداري جلال و محمد خسروشاهي ، 1385. بررسي اثرات متقابل تغيير پوشش اراضي و اقليم بر جريان رودخانه (مطالعه موردي: حوضه آبخيز ميناب). پذيرش چاپ براي مجله پژوهش و سازندگي.

39- خسروشاهي محمد، 1385. معرفي برخي پتانسيل هاي موجود در بيابان براي مهار بيابان زايي، مجله جنگل و مرتع، شماره 72 و 73 زمستان 85.

40- خسروشاهي محمد، 1386 . شاخص هاي مهم بيابان زايي از منظر آب و معرفي زمينه هاي پژوهشي مرتبط با موضوع، فصلنامه جنگل و مرتع شماره 74.

41- فرهاد فخري و سيد محي الدين جعفري و محمد خسروشاهی، 1386. بررسي عوامل زمين شناختي موثر در تشكيل بيابانهاي استان بوشهر و تعيين قلمرو آن. فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(3) 14، 1386.

42- ابراهيم فراهاني، محمد خسرو شاهي ، مجيد حسيني ، سيامک لقماني، 1386. قلمرو مناطق بياباني استان تهران ازديدگاه پوشش گياهي. فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان، شماره(4) 14، 1386.

43- ابوالقاسم دادرسی سبزوار و محمد خسرو شاهی، شناخت مناطق مستعد براي گسترش سيلاب به روش كاربرد مدلهاي مفهومي(راهكاري براي مهار بيابانزايي)، پذيرش شده براي چاپ در فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان (سال 1387)

44- کيان نجفي تيره شبانكاره و محمد خسرو شاهي و محمد غلامپور،. قلمرو مناطق بياباني استان هرمزگان از جنبه پوشش گياهي، پذيرش شده براي چاپ در فصلنامه پژوهشی مرتع و بیابان (سال 1387)

45- سيد مرتضي ابطحي و محمد خسروشاهي، تعيين قلمرو بيابانهاي استان اصفهان و ويژگيهاي بوم شناختي حاكم بر آن ، پذيرش شده براي چاپ در مجله رشد آموزش جغرافيا

46- كاشكي محمدتقي و محمد خسروشاهي، 1386. مديريت اكوسيستم هاي مناطق خشك و بياباني با رويكرد مديريت تلفيقي منابع محيطي(مطالعه موردي: بيابانهاي استان خراسان) مجموعه مقالات دومين همايش ملي كشاورزي بوم شناختي ايران، 25-26 مهرماه 86،گرگان.

47- نظري پويا هادي و محمد خسروشاهي و حسن عليرضايي، . 1386 بررسي و تعيين مناطق بياباني استان همدان با استفاده از برخي پارامترهاي اقليمي، مجموعه مقالات دهمين كنكره علوم خاك ايران، كرج 6-4 شهريور 1386.

kodiak آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
گردش, گردشگري, دکتر محمد خسروشاهی, درباره طبيعت, طبيعت, طبيعت و توريسم, طبيعت گردي


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است