قدیمی 02-03-2011, 03:48 PM   #1
kodiak
(کاربر طلایی)
 
kodiak آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2011
نوشته ها: 501
79 معرفی شکارچیان منطقه ورامینمعرفی شکارچیان منطقه ورامین


Biography of varamin hunters
۱- زنده یاد محمود بیدگلی:

سومین فرزند شکارچی خانواده بیدگلی- دارای تفنگ دولول بغل نخچیر ایران- چپ دست باظاهری بشاش و خنده رو- حدوداْ۳۷ ساله- بسیار مسلط با تیر اندازی با تفنگ بادی - خونسرد - خوش معاشرت - سفید رو با قدی بلند - منضبط به قوانین و بخشنامه های صادره از محیط زیست- مدت زمان کوتاهی است که صاحب تفنگ ساچمه زنی شده است.


۲- محمد بیدگلی:

چهارمین فرزند شکارچی خانواده بیدگلی - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل نخچیر ایران - راست دست - حدوداْ۳۳ ساله- سفید روباقدی بلند - بسیار مسلط به تیراندازی به انواع تفنگهای ساچمه زنی دولول سوار و بغل- خونسرد با انعطاف پذیری بالا- مبدع و ایجاد کننده وبلاگ شکارچی - منضبط به قوانین و بخشنامه های صادره از محیط زیست - با معلومات بسیار خوب در شناخت پرندگان منطقه ورامین-آشنا به مناطق و زیستگاههای ویژه شکار منطقه ورامین - دارای تفکر خلاق در خصوص مسائل پیرامونی شکار.


۳- مجید بیدگلی:

دومین فرزند شکارچی خانواده بیدگلی - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل بلژیک - راست دست - حدوداْ۳۹ ساله - دارای قدیمی ترین تفنگ ساچمه زنی در خانواده بیدگلی - سبزه رو و دارای قد و قامت بلند - منضبط به قوانین شکار- دارای رفقای ثابت در شکاراز جمله آقایان شعبان تاجیک و حسین سعیدپور- دارای دو فرزند شکارچی در خانواده - مسلط در تیر اندازی در فواصل دورودر حالات مختلف.


۴-محسن بیدگلی:

اولین فرزند شکارچی خانواده بیدگلی - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل کوروپ آلمان - راست دست - حدوداْ ۴۱ ساله- دومین فرد صاحب تفنگ ساچمه زنی در خانواده بیدگلی - سفید رو با قد و قامت متوسط دارای دو فرزند شکارچی در خانواده - منضبط به قوانین شکار- خوش فکروبا اخلاق منحصر به فرد خود- سریع در تیر اندازی - دارای عکس العمل سریع در آمادگی برای شکار- بسیار ساده و خالص و لوتی در شکار


۵- مهدی بیدگلی:

پنجمین فرزند شکارچی خانواده بیدگلی - دارای تفنگ سه لول چخماق بلژیک - دولول ساچمه و یک لول گلوله - حدوداْ ۳۰ ساله- سبزه رو با قد و قامتی متوسط - خوش فکر و بسیار مبده در خصوص مسائل شکار- منضبط به قوانین شکار- آشنا به مناطق و شکارگاههای دشت ورامین مسلط در تیر اندازی به پرندگان آبزی - نترس و با انعطاف.


۶- مسعود ایزدی یزدی:

اولین فرزند شکارچی خانواده عباس ایزدی یزدی - دارای تفنگ ساچمه زنی تک لول برتا ایتالیا-حدوداْ ۲۷ ساله - سفید رو با قد و قامتی بلند - منضبط به قوانین شکار- آشنا به زیستگاهها و مناطق شکار دشت ورامین- تاکسیدرمیست و بسیار هنرمند در این فن و علم - بشاش و خنده رو-مقتصد در تیر اندازی - ساده با قلبی رئوف - آگاه و مسلط در شناخت ظاهری پرندگان.


۷- مهدی ایزدی یزدی:


اولین فرزند شکارچی خانواده محمد ایزدی یزدی - دارای تفنگ ساچمه زنی دو لول بغل نخچیر ایران - حدوداْ ۳۱ ساله - سفید رو با قد و قامت بلند - منضبط به قوانین شکار- بشاش و خنده رو- مدت زمان کوتاهی است که صاحب تفنگ ساچمه زنی شده است - با کلاس و با وقار در شکار.


۸- حاج حسن بیدگلی:


یکی از شکارچیان بسیار قدیمی شهرستان ورامین - پدرپنچ فرزند شکارچی به نام های محسن- مجید- محمود- محمد ومهدی بیدگلی - بسیار مسلط و آشنا به مناطق جغرافیایی و زیستگاههای شکار دشت ورامین - بشاش و خنده رو- عاشق شکار- خوش صحبت و خوش مرام در شکار- بیشتربا فرزند چهارم محمد به شکار می رود- در گذشته به اتفاق حاج عباس ایزدی یزدی به شکار می رفته- دارای خاطرات بسیار زیاد با اکثریت شکارچیان ورامین - منضبط به قوانین و بخشنامه های شکار- سفیدرو با قدوقامتی متوسط و یک مقدار چاق - بسیار خوش روحیه با انعطاف پذیری بالا.


۹- حاج عباس ایزدی یزدی:

یکی از شکارچیان قدیمی ورامین - پدر دوفرزند شکارچی به نامهای مسعود و جواد ایزدی یزدی مسلط و آشنا به مناطق جغرافیایی دشت ورامین - در گذشته با تفنگ تک لول ساچمه زنی برتا ایتالیا به اتفاق حاج حسن بیدگلی به شکار می رفته - دارای خاطرات بسیار زیاد با اکثریت شکارچیان ورامین - منضبط به قوانین و بخشنامه های شکار- سفیدرو با قدوقامتی بلند- از ویژگیهای منحصر بفرد او خونسردی بودن و خنده های انفجاری اوست- ویژگیهای اخلاقی او را تا حدی جواد به ارث برده است.


۱۰- محمد ملکی:

تنها فرد شکارچی خانواده ملکی - دارای تفنگ ساچمه زنی کوسه آمریکا - حدوداً ۳۳ساله- بشاش و خنده رو با ظاهری آراسته- خونسرد با قد قامتی بلند - آشنا به مناطق و زیستگاههای شکار دشت ورامین - مسلط در تیر اندازی با اسلحه های ساچمه زنی و بادی - عضو تیم تیر اندازی ارتشهای جهان(سیزم)- منضبط به قوانین و بخشنامه های شکار.


۱۱- شعبان تاجیک:

شکارچی خونسرد و میانسال - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل نخچیر ایران- سفید رو با قدوقامتی متوسط - قبلاً دارای تفنگ دولول ساچمه زنی سنت تین فرانسه بوده-منضبط به قوانین شکار-دارای یک فرزند شکارچی به نام محمد-آشنا به مناطق شکار ورامین-بیشتر با آقایان مجید بیدگلی و حسین سعید پور به شکار میرود- مهارت در شکار پرندگان آبزی - یکی از شکارچیانی است که بسیار اقتصادی تیراندازی می کند.


۱۲- حسین وکیلی:


تنها فرزند شکارچی خانواده وکیلی - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل نخچیر ایران - سفید رو با قد و قامت بلند - منضبط به قوانین شکار- بشاش و خنده رو- آشنا به مناطق و زیستگاههای پرنده کوکر(باقرقره)- قبلاً با تفنگ دولول ساچمه زنی اسپانیا به تیر اندازی مشغول بوده - علاقه مند به طبیعت و محیط زیست - ازجمله شکارچیانی است که کمتر مکان شکار خود را لو می دهد.


۱۳- احمد رضا جمالی:


سومین فرزند شکارچی خانواده جمالی - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل اسپانیا - سبزه رو با قد و قامت متوسط - منضبط به قوانین شکار- آشنا به مناطق و زیستگاههای جنوبی دشت ورامین - ساده و خالص و بسیار خونسرد در شکار- مسلط درتیراندازی در فواصل مختلف- کم صحبت و بسیار با انعطاف در شکار


۱۴- مرتضی کاشانی:

دومین فرزند شکارچی خانواده کاشانی - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول سوار ترکیه - سفید رو با قد و قامت متوسط - منضبط به قوانین شکار- علاقه مند به طبیعت و محیط زیست - بیشتر به سراغ او را در مناطق جنوبی دشت ورامین باید گرفت - علاقه مند به شکار پرندگان آبزی - بی رویه تیر اندازی می کند.


۱۵- حسین سعید پور

تنها شکارچی خانواده سعید پور - دارای تفنگ ساچمه زنی دولول بغل آلمان - سبزه رو با قد و قامت متوسط - منضبط به قوانین شکار- مسلط در امور فنی و تراشکاری - خوش فکرو خونسرد و بامرام- علاقه مند به تیر اندازی در فواصل دور- داری یک فرزند شکارچی به نام امیر حسین - آشنا به مناطق و زیستگاههای دشت ورامین - بیشتر با آقایان مجید بیدگلی و شعبان تاجیک به شکار می رود.

kodiak آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 02-03-2011, 04:00 PM   #2
emily
(کاربر طلایی)
 
emily آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2011
نوشته ها: 956
Ok 24px معرفی شکارچیان منطقه ورامینمعرفی شکارچیان منطقه ورامین(قسمت دوم)

Biography of varamin hunters(part 2)
۱۶-علی رضا جمالی:


دومین فرزند شکارچی خانواده جمالی-سبزه رو و با قامتی متوسط-همیشه خندان و با سیاست-دارای تفنگ دو لول ته پر بغل اسپانیا-منضبط به قوانین شکار-آشنا به مناطق جغرافیایی جنوبی ورامین-بیشتر با محمد ملکی شکار می رود-یکی از شکارچیانی است که مکان شکار را به هیچ وجه لو نمی دهد.


۱۷-سعید جمالی:

اولین فرزند شکارچی خانواده جمالی-سبزه رو با قامتی بلند-خوش برخورد و خوش سفر-مسلط در تیر اندازی در فواصل مختلف-منضبط به قوانین شکار-دارای تفنگ ته پر دو لول بغل ژاپن-بیشتر با محمد ملکی به شکار می رود-شکارچی مسلط در شکار پرندگان آبزی -آشنا به مناطق جغرافیایی و زیستگاه های شکار ورامین.


۱۸-حاج اصغر جمالی:

شکارچی قدیمی شهرستان ورامین-سبزه رو با قدی متوسط-حدودا شصت ساله-دارای تفنگ دو لول کوسه اسپانیا-همچنین دارای یک قبضه تفنگ گلوله زنی گلنگدنی۸۵۷ ساخت آلمان-بسیار خوش اخلاق و خوش معاشرت-یکی از شکارچیانی است که در شکار پرندگان آبزی بسیار مهارت دارد-مسلط در تیر اندازی در فواصل مختلف-آشنا به مناطق و زیستگاههای دشت ورامین.


۱۹-جواد تاجیک:


یکی از شکارچیان خانواده تاجیک - سفید رو با قدی متوسط- بشاش و خوش رو- دارای تفنگ ساچمه زنی دو لول بغل نخچیر ایران-شکارچی با سواد و با معلومات-خوش معاشرت-منضبط به قوانین شکار- بیشتر با آقای رحیم محسنی به شکار می رود-آشنا به مناطق و زیستگاههای دشت ورامین.


۲۰-محمد رضا بور بور:

یکی از شکارچیان خانواده بور بور-خوش اخلاق و بسیار شوخ طبع-سبزه رو با قدی متوسط-دارای تفنگ دو لول کوسه بغل اسپانیا-منضبط به قوانین شکار-آشنا به مناطق و زیستگاههای دشت ورامین-مسلط در تیر اندازی به اهداف ثابت و متحرک-خوش معاشرت و حدودا ۲۶ ساله.


۲۱- محمد میراخوری

یکی از محیط بانان خوش اخلاق محیط زیست استان تهران - متولد ۱۳۴۶ ساکن روستای اسلام آباد شهرستان ورامین - دارای تفنگ ۱۲ تک لول کوسه ساخت کشور ترکیه - آشنا به پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده استان تهران

emily آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 02-03-2011, 04:09 PM   #3
emily
(کاربر طلایی)
 
emily آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Feb 2011
نوشته ها: 956
79 معرفی شکارچیان دشت ورامینمعرفی شکارچیان دشت ورامین

Biography of varamin hunters(part 3)
۲۱- علی اکبر اردستانی:

شکارچی حدوداْ ۵۳ ساله - دارای تفنگ ساچمه زنی دو لول سوار کوسه چین و گلوله زنی سیمونوف۶۲-۷ روسیه - آشنا به مناطق و زیست گاههای دشت ورامین - علاقمند به تفنگهای ساچمه زنی و گلوله زنی آسیای جنوب شرقی و اروپای شرقی - مسلط در تیر اندازی در فواصل دور و نزدیک - سفید رو با ظاهری بشاش و گشاد رو


۲۲- محمد رضا وکیلی:

شکارچی حدوداْ ۵۴ ساله - دارای تفنگ دو لول بغل ساچمه زنی اسپانیا - منضبط به قوانین و بخشنامه های شکار - سبزه رو با قد و قامتی بلند - بسیار بشاش و خنده رو و خوش معاشرت - دارای روابطی گرم و بسیار دوستانه با اغلب شکارچیان ورامین - آشنا به مناطق و زیستگاههای دشت ورامین


۲۳- علی وکیلی:

فرزند ارشد شکارچی خانواده وکیلی - شکارچی حدوداْ ۲۹ ساله - دارای تفنگ کوسه ساچمه زنی بغل نخچیر ایران - سبزه رو با قامتی بلند - آشنا به مناطق و زست گاههای دشت ورامین - خنده رو وخوش معاشرت با دوستان - تحصیل کرده و مسلط در تیر اندازی در فواصل مختلف - اغلب با پدر به شکار می رود.


۲۴- ابوالفتح اویسی:


شکارچی حدوداْ ۵۷ ساله - دارای تفنگ ساچمه زنی کوسه بغل سن اتین فرانسه - بسیار جدی و منضبط در محیط کار - سفید رو با قد و قامتی متوسط - در حال حاضر به دلیل مشغله های فروان کمتر به شکار می رود.


۲۵- مصطفی ایزدی یزدی:

دومین فرزند شکارچی خانواده ایزدی - شکارچی حدوداْ۲۵ ساله - دارای تفنگ دو لول بغل کوسه نخچیر ایران - سفید رو با قدو قامتی بلند - قبلاْ دارای تفنگ دولول کوسه اسپانیا بوده - آشنا به مناطق و زیست گاههای شکار دشت ورامین - خوش رو و خوش معاشرت با اکثریت شکارچیان ورامین - مسلط در تیر اندازی در فواصل دور ونزدیک - یکی از شکارچیانی است که در حالات مختلف خنده از لبانش قطع نمی گردد.


۲۶- رحیم محسنی:


شکارچی حدوداْ۶۱ ساله - دارای تفنگ دو لول بغل کوسه مرکر آلمان - سفید رو با قدو قامتی متوسط - - آشنا به مناطق و زیست گاههای شکار دشت ورامین - مسلط در تیر اندازی در فواصل مختلف - بیشتر باآقای جواد تاجیک به شکار می رود - فرزند یکی از بزرگترین شکارچی های دشت ورامین به نام علی اکبر محسنی است که خداوند روح اورا قرین رحمت بفرماید.


۲۷- جواد خور میزی:

شکارچی حدوداْ ۳۷ ساله - سبزه رو با قد وقامتی متوسط- دارای تفنگ کوسه بغل اسپانیا- آشنا به مناطق و زیستگاههای دشت ورامین- از دوستان مهدی بیدگلی می باشد.


۲۸- سهراب شیری نژاد لبه چاک:

شکارچی حدوداْ ۳۷ ساله - سبزه رو با قد وقامتی بلند - دارای تفنگ کوسه بغل توسن ترکیه -علاقمند به شکار پرندگان آبزی - شاغل در کارخانه پارس سرام - از دوستان مهدی بیدگلی می باشد.


۲۹-قدمعلی بوربور :


شکارچی حدودا ۵۰ ساله-سبزه رو با قد و قامتی متوسط-دارای تفنگ دو لول بغل کوسه سیمسون آلمان-آشنا به مناطق و زیستگاههای دشت ورامین-از شکارچیان قدیمی ورامین-در حال حاضر به دلیل مشغله های کاری کمتر به شکار می رود.


۳۰- حاج اسماعیل جمالی:

شکارچی حدودا ۵۶ ساله-سفیدرو با قد و قامتی متوسط-دارای تفنگ دو لول بغل کوسه ژاپن-آشنا به مناطق و زیستگاههای دشت ورامین- پدر سه فرزند شکارچی به نام های سعید-علیرضا واحمد رضا جمالی- مسلط در تیر اندازی در فواصل دور و نزدیک-خوش رو و خوش معاشرت در برخورد با دیگران.


۳۱- مرتضی محبی:

شکارچی حدودا ۴۵ ساله-سبزه رو با قد و قامتی متوسط-دارای تفنگ دو لول بغل نخچیر ایران-آشنا به مناطق و زیستگاههای دشت جنوبی ورامین- یکی از فرزندان شکارچی بسیار توانمند و جدی به نام عبدالله محبی معروف به عبدالله شکارچی- مسلط در تیر اندازی در فواصل دور و نزدیک.


۳۲- حسین شیرکوند:

شکارچی حدودا ۲۹ ساله-دارای دو تفنگ:۱-ساچمه زنی دولول بغل کوسه نخجیر ایران ۲- تفنگ گلوله زنی ۵۷-۸ برنو آلمان- آشنا به مناطق و زیستگاههای ورامین-سفید رو با قد و قامتی متوسط -از دوستان آقای حسین وکیلی می باشد


33-میثم جعفری:

شکارچی حدوداً 28 ساله،سفید رو با قد وقامتی بلند،تحصیلکرده و مسلط در تیر اندازی در فواصل مختلف، دارای تفنگ تک لوله کوسه نخجیر ایران ،آشنا به مناطق و زیستگاههای شکار دشت ورامین،از اقوام خانواده جمالی می باشد، خوش رو و خوش معاشرت با اکثر شکارچیان ورامین


34- مصطفی رنجبر :

شکارچی حدوداً 25 ساله، اهل پیشوا ،سفید رو با قد وقامتی متوسط ، دارای تفنگ تک لوله کوسه نخجیر ایران ،آشنا به مناطق و زیستگاههای شکار جنوب و جنوب شرقی دشت ورامین،بسیار علاقمند به طبیعت و محیط زیست،بیشتر با مسعود و حامد ایزدی یزدی به شکار می رود.


35- محمدتاجیک:


شکارچی حدوداً 17 ساله، اهل ورامین ،سفید رو با قد وقامتی متوسط، بسیار خوش برخورد و خونسرد و متواضع ، بیشتر با تفنگ دو لول سن اتین تیر اندازی می کرده و در حال حاضر با دو لول بغل نخجیر ایران تیر اندازی می کند ،آشنا به مناطق و زیستگاههای ورامین خصوصاً مناطق جنوبی ورامین، تنها فرزند شکارچی آقای شعبان تاجیک بیشتر با حسین سعید پور و مجید بیدگلی و پدر خود به شکار می رود.


36-امیر حسین شفاعتی قاضیانی:

شکارچی حدوداً 32 ساله، تحصیلکرده بسیار خوش برخورد و خوش رو و در همه حال متواضع،آشنا به مناطق و زیستگاههای شکار بسیار علاقمند به کوه و کوهنوردی، دارای تفنگ دو لول کوسه ترکیه، بیشتر با علی افشار به زیستگاههای شکار می رود.


37- غلام تاجیک:


شکارچی حدوداً 35 ساله،سبزه رو و خوش سفر،آشنا به مناطق و زیستگاههای شکار دشت ورامین، بهتر از هر کسی به مناطق جنوب و جنوب شرقی ورامین از نظر جغرافیایی و زمین شناسی آشنا است، دارای تفنگ دو لول کوسه نخجیر ایران، بیشتر با مهدی ایزدی به شکار می رود.


38- احسان حیدری:

شکارچی حدوداً 33 ساله ، دارای تفنگ دولول کوسه نخجیر ایران ، علاقمند به طبیعت و محیط زیست ، خوش رو و بسیار مودب و متواضع ، سفید رو با قد وقامتی متوسط ، بیشتر با غلام تاجیک و مهدی ایزدی به شکار می رود.


39- محمد حسین اوحدی:


شکارچی حدوداً 35 ساله ،آشنا به مناطق و زیستگاههای شکار دشت ورامین، دارای تفنگ کوسه نخجیر ایران، سفید رو با قد و قامتی بلند،از دوستان حسین وکیلی می باشد.


40- مهدی سیری :

شکارچی حدوداً 29 ساله،دارای تفنگ چخماقی تک لول ترکیه، سفیدرو با قد وقامتی متوسط، علاقمند به طبیعت و محیط زیست، مسلط در تیر اندازی در فواصل دور و نزدیک


41- محمد فسائی :

شکارچی حدوداً 49 ساله،دارای تفنگ چخماقی تک لول وینچستر ایالات متحده آمریکا،علاقمند به محیط زیست، بیشتر با مهدی بیدگلی به شکار می رود.


42- محمد کاشانی:

اولین فرزند شکارچی خانواده کاشانی، دارای تفنگ ساچمه زنی دو لول ترکیه، سفید رو با قد و قامتی متوسط، علاقمند به طبیعت و محیط زیست تحصیلکرده و بسیار خوش برخورد و متواضع، منضبط به قوانین شکار.


43- حمید محسنی:

یکی از فرزندان شکارچی بزرگ ورامین آقای محمد محسنی که خداوند او را قرین رحمت بفرماید، دارای تفنگ دو لول بغل کوسه فرانسه، بسیار مسلط در تیر اندازی در فواصل دور و نزدیک ،منضبط به قوانین و بخشنامه های شکار ، بسیار خوش برخورد و متواضع و اهل فن در مسائل شکار، بیشتر با محسن بیدگلی به شکار می رود.


44- بهرام محسنی:


یکی دیگر از فرزندان شکارچی خانواده محسنی ، دارای تفنگ پنج تیر اتوماتیک پران آلمان، منضبط به قوانین شکار، آشنا به مناطق و زیستگاههای شکار دشت ورامین، خونسرد و بسیار متواضع و خوش برخورد با کثریت شکارچیان، بیشتر با برادرانش به شکار می رود.


45- شهرام محسنی:

یکی دیگر از فرزندان شکارچی خانواده محسنی ، دارای تفنگ دو لول بغل کوسه آلمان،تحصیلکرده و بسیار منضبط به قوانین و بخشنامه های صادره از محیط زیست در خصوص شکار، آشنا به مناطق و زیستگاههای شکار دشت ورامین،بیشتر با آقای حمید محسنی به شکار می رود.


46- داود جمالی:


یکی از شکارچیان خانواده جمالی، سبزرو با قد وقامتی متوسط، آشنا به مناطق و زیستگاههای جنوبی دشت ورامین ، مسلط در تیر اندازی در فواصل دور و نزدیک، بیشتر با رضا بوربور به شکار می رود.


47- حامد ایزدی یزدی:


تنها فرزند شکارچی آقای علی ایزدی 26 ساله، سفید رو با قد و قامتی بلند، بسیار علاقمند به محیط زیست و زیستگاههای شکار دشت ورامین ، منضبط به قوانین و بخشنامه های شکار، دارای تفنگ دولول بغل نخجیر کوسه ایران ، بیشتر با آقای مصطفی رنجبر به شکار می رود.


48- محمد علی کاشانی:

یکی از شکارچیان تحصیلکرده و خوش فکر ورامین، علاقمند به شکار و محیط زیست، خنده رو و بسیار مودب و متواضع، دارای تفنگ دولول بغل کوسه آلمان، مسلط در تیر اندازی در فواصل دور و نزدیک ،سفید رو با قد وقامتی متوسط، بیشتر با آقای رضا وکیلی به شکار می رود.


49- عباس محور:

یکی از شکارچیان تحصیلکرده و خوشفکرمنطقه پیشوا، بسیار مودب،متواضع و با مرام ، سبزه رو با قد و قامتی متوسط، علاقمند به شکار و محیط زیست ، حدوداً 24 ساله، بیشتر با تفنگ دولول بغل نخجیرایران تیر اندازی می کند، خونسرد و مسلط در طراحی مسائل پیرامونی شکار،آشنا به مناطق و زیستگاههای دشت ورامین، بیشتر با آقای محمد بیدگلی به شکار می رود.


50- عبدا... محسنی:

یکی از قدیمی ترین شکارچیان دشت ورامین، به جرات می توان گفت اکثریت شکارچیان ورامین نامبرده را می شناسند، بیسار مسلط در تیر اندازی در فواصل دور و نزدیک، آشنا به مناطق و زیستگاههای شکار دشت ورامین، سبزه رو با قد وقامتی بلند، دارای تفنگ دو لول بغل کوسه آلمان، بسیار جدی و علاقمند به شکار خصوصاً پرندگان آبزی.


51- علیرضا بیدگلی:

اولین فرزند شکارچی آقای محسن بیدگلی، سبزه رو با قد و قامتی متوسط، دارای تفنگ دو لول بغل کوسه نخجیر ایران، آشنا به مناطق و زیستگاههای شکار دشت ورامین،بسیار خنده رو و مودب ، و بیشتر با پدر خود به شکار می رود.


52- حاج اکبر جمالی:

یکی از قدیمی ترین شکارچیان دشت ورامین، بسیار مسلط در تیر اندازی در فواصل دور و نزدیک ،آشنا به مناطق دشت ورامین خصوصاً قسمت جنوبی آن، علاقمند به شکار و محیط زیست و منضبط به قوانین و بخشنامه های شکار


53- حمید خورمیزی:

یکی از فرزندان شکارچی آقای جواد خورمیزی، دارای تفنگ نخجیر ساچمه زنی ایران، علاقمند به مناطق و زیستگاههای شکار دشت ورامین، سفید رو با قد وقامتی متوسط، بیشتر با پدر خود به شکار می رود.


54- حسین عزتی:

شکارچی حدوداً 35 ساله، دارای تفنگ تک لول کوسه نخجیر ایران، آشنا به مناطق و زیستگاههای دشت ورامین، سبزه رو با قد و قامتی متوسط، علاقمند به شکار و محیط زیست و منضبط به قوانین و بخشنامه های شکار.

emily آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
گردشگری, شکار, شکارچیان, طبیعت, طبیعت و توریسم, طبیعت گردی


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است

انتخاب سریع یک انجمن

Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است